Është vazhduar afati për regjistrimin e semestrit në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup

Pas njoftimit në Meta.mk dhe përpjekjeve të Parlamentit Studentor Universitar në UKM, Fakulteti i Mjekësisë në Shkup e ka zgjatur afatin për regjistrim të semestrit pa paguar gjobë, transmeton Portalb.mk.

Afati i aplikimit të studentëve ishte dashur të skadonte sot, në mes të një seance provimi dhe gati 3000 studentë kishin të njëjtat afate për të sjellë dokumente, pas së cilës u krijuan radhë të mëdha para fakultetit. Studentët pritën me orë të tëra duke shpresuar të arrinin në Shërbimet e Çështjeve Studentore.

Me ndryshimet e reja, afati është shtyrë deri në datën 23.02 dhe është miratuar një orar që përcakton ditë të veçanta për sjelljen e dokumenteve sipas cilit semestri regjistrohen studentët.

Pra, studentët që regjistrohen në semestrin e dytë do të mund të regjistrohen më 19.02, semestri i katërt do të mund të regjistrohet më 20.02, semestri i gjashtë do të regjistrohet më 21.02, semestri i tetë do të mund të regjistrohet më 22.02 dhe semestri i dhjetë më 23.02.

Regjistrimi në semestrin e 12-të mund të bëhet në secilin nga termat e lartpërmendur. Pas datës 23 shkurt, nuk do të ketë mundësi regjistrimi në semestër edhe me pagesën e gjobës.

Procesi i regjistrimit të semestrave për studentët e mjekësisë fillon me zgjedhjen e lëndëve në sistemin iKnow dhe më pas studentët blejnë fletë të vjetra konfirmimi semestri nga libraritë e fakultetitt, të cilat i plotësojnë me informacione personale dhe kode të ofruara nga iKnow. Në fund, me një indeks dhe raporte, studentët kalojnë në pyetjet e studentëve për vërtetimin e dokumenteve.

Por hapi i fundit kërkon orë të tëra nga koha e studentëve në mes të një seance provimi dhe studentët dje u ankuan edhe për organizim të dobët.

“Nuk organizohet fare, regjistrojmë të gjitha drejtimet, të gjitha vitet përnjëherë. Na thanë se afati është nesër. Më parë dokumentet mund të silleshin më vonë, tani duhet të plotësohen deri nesër dhe seanca ende nuk ka përfunduar. Prej dy orësh presim në radhë dhe nëse mungon ndonjë dokument apo firmë, duhet të kthehemi dhe të bëjmë sërish të njëjtën gjë”, thanë dje disa nga studentët teksa qëndronin në radhën e gjatë.