Është dezinformim që në Skoci emërtimi i gabuar i gjinisë dënohet me burgim

Ligji i ri për krimet e urrejtjes dhe rendin publik që hyri në fuqi në Skoci më 1 prill nuk parandalon lirinë e fjalës, por lejon mbrojtje më të madhe për viktimat e dhunës për shkak të fesë, paaftësisë, orientimit seksual, moshës, identitetit transgjinor dhe ndryshimeve në karakteristikat gjinore. Sipas këtij ligji, thirrja e një personi transgjinor me identitetin e tij biologjik nuk çon në dënim me burg, siç pretendohet në mënyrë të rreme në postim, shkruan Vërtetmatësi.

Një postim në faqen e rrjeteve sociale Facebook pretendon se në Skoci, një person që thërret dikë që nuk ndihet si “burrë” mund të burgoset. Kjo nuk është e vërtetë.

Bashkangjitur postimit është një foto që tregon “dreg mbretresha” dhe përshkrimi thotë:

Sipas ligjit të ri të Skocisë për gjuhën e urrejtjes, ata që i quajnë këta njerëz “burra” do të dënohen deri në shtatë vjet burg.

Kjo është një e pavërtetë, pra një paraqitje manipuluese e fakteve.

Gjuha e urrejtjes ka përkufizime të ndryshme në varësi të vendeve dhe institucionit që e rregullon këtë çështje. Megjithatë, këto përkufizime janë shumë të ngjashme dhe nuk mbulojnë shembullin e përmendur në postimin në Facebook.

Përkufizimet kryesore janë dhënë nga Pakti Ndërkombëtar i OKB-së për të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR), Vendimi Kuadër i BE-së 2008/913/JHA; Komiteti i OKB-së për Eliminimin e Diskriminimit Racor, Strategjia e Kombeve të Bashkuara dhe Plani i Veprimit për gjuhën e urrejtjes.

Ata kanë tre kritere të përbashkëta:

1. Duhet të jetë e qëllimshme
2. Ai duhet të përmbajë nxitje publike.
3. Duhet të synojë një grup të caktuar

Ligji për krimet e urrejtjes dhe rendit publik që hyri në fuqi në Skoci më 1 prill, dhe të cilit i referohet postimi në Facebook, është në thelb i njëjti ligj që Skocia kishte kundër nxitjes së urrejtjes racore, me përjashtim të faktit që tani e shtrin atë mbrojtje për grupet e tjera. Këto karakteristika të mbrojtura të një grupi të caktuar janë: aftësia e kufizuar, feja, orientimi seksual, mosha, identiteti transgjinor dhe variacionet në karakteristikat gjinore.

Që një person të shpallet fajtor për një krim urrejtjeje sipas ligjit të ri:

1.Duhet të përfshihet në sjellje ose komunikim që një person i arsyeshëm do ta konsideronte kërcënues ose fyes bazuar në paaftësi, fe, orientim seksual, moshë, identitet transgjinor ose ndryshime në karakteristikat gjinore.

2. Duhet të ketë qëllimin për të nxitur urrejtje bazuar në këto karakteristika të mbrojtura.

Adam Tomkins, profesor i së drejtës publike në Universitetin e Glasgow, shpjegon se legjislacioni i ri, i cili së fundmi është zbatuar në Skoci, nuk e cilëson përcaktimin e gabuar gjinor si shkelje.

Konfuzioni i vërtetë në lidhje me këtë ligj të ri është shkaktuar nga dallimi midis asaj që është kërcënuese dhe fyese nga njëra anë që mund të jetë kriminale dhe asaj që është thjesht fyese që nuk është penale. Ajo që ligji i ri akuzohet do të bëj, por ajo që ligji nuk e bën fare, është kriminalizimi i fjalës fyese, thotë ai.

Sipas tij, nëse dikush ofendohet nga ajo që thuhet, nuk është krim urrejtjeje.

Nëse e kuptoj gjininë tuaj gabim, edhe nëse e bëj me qëllim, nuk është një krim urrejtjeje sepse nuk është as kërcënuese dhe as ngacmuese. Mund t’ju mërzitë, mund të jeni të inatosur me mua, por nuk është krim nga 1 prilli, kur ky ligj ka hyrë në fuqi, sepse nuk plotëson gjënë më të rëndësishme, që është pragu i kërcënimit apo fyerjes, thotë profesori.

Ligji i ri u miratua në Skoci për të ofruar mbrojtje më të madhe për viktimat e dhunës për shkak të aftësisë së kufizuar, paaftësisë, orientimit seksual, moshës, identitetit transgjinor dhe ndryshimeve në karakteristikat gjinore, jo për të parandaluar lirinë e shprehjes. Ai nuk i pengon njerëzit të shprehin pikëpamje të diskutueshme, sfiduese ose fyese, as nuk tenton të mbysë kritikat apo debatin në asnjë mënyrë.

Thirrja e një personi transgjinor sipas identitetit të tyre biologjik nuk çon në burg në Skoci, siç pretendon postimi. Prandaj, ne e vlerësojmë këtë postim si të rremë.