Parcelat për lule në pjesën e sipërme të Sheshit Skënderbeu. 15.11.2023. Foto: Portalb.mk

Parcelat për lule në pjesën e sipërme të Sheshit Skënderbeu. 15.11.2023. Foto: Portalb.mk