Karnavalet Ilire në Malësinë e Tetovës (Bozovcë). Foto: Xhemazije Rizvani/Portalb.mk

Karnavalet Ilire në Malësinë e Tetovës (Bozovcë). Foto: Xhemazije Rizvani/Portalb.mk