Ndikimi i diskursit politik dhe dezinformimit në zonat sektare

Diskursi politik në epokën e dezinformimit është bërë gjithnjë e më sfidues jo vetëm për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë fazë, një nga sfidat më të rëndësishme është përhapja e dezinformatave politike, të cilat bëhen jo vetëm nga aktorë të sponsorizuar jashtë shteteve, por edhe nga partitë politike, media të mbështetura nga rrethe të … Continue reading Ndikimi i diskursit politik dhe dezinformimit në zonat sektare