Hulumtimi në RMV: Plane gjenerale urbanistike të vjetërsuara, PDU që ndryshojnë shpesh dhe shumë ndërtime pa leje

Një pjesë dominuese e komunave në Maqedoninë e Veriut nuk kanë plane të gjenerale urbanistike (PGJU) , vlefshmëria formale e të cilave ka skaduar. Në anën tjetër, në komuna për pesë vite janë miratuar shumë plane urbanistike të detajuara (PDU) për të cilat janë bërë shumë ndryshime, tregon hulumtimi “Plane të Përgjithshme Urbanistike (PPU) të … Continue reading Hulumtimi në RMV: Plane gjenerale urbanistike të vjetërsuara, PDU që ndryshojnë shpesh dhe shumë ndërtime pa leje