Bankat në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore presin rritje të kërkesës për kredi

Sipas Anketës më të fundit të Kreditimit të Bankës me fokus në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore (EQLJ) të Bankës Evropiane të Investimeve (EIB), rritja e kërkesës së korporatave për likuiditet dhe kërkesa e individëve për kredi banesash kanë sjellë rritje të kërkesave për kredi në rajonin e EQLJ. Bankat presin që kërkesa e përgjithshme për kredi të rritet më tej gjatë gjashtë muajve të ardhshëm, megjithëse me një ritëm më të moderuar, ku kërkesat për kapital qarkullues të shoqërive tregtare për të mbuluar nevojat për likuiditet tani janë motivi kryesor. Pritet rritje e investimeve fikse dhe segmenteve të shitjes me pakicë, duke përfshirë kredinë konsumatore dhe strehimin.

“Bankat presin që kushtet për ofertën e kredisë – të cilat bankat financuese janë të gatshme t’u ofrojnë klientëve të tyre – të përkeqësohen ndjeshëm gjatë gjashtë muajve të ardhshëm. Standardet e kredisë janë shtrënguar, veçanërisht në tregun e hipotekave, veçanërisht për shkak të efekteve të luftës në Ukrainë, inflacionit dhe normave më të larta të interesit, si dhe ngadalësimit të përgjithshëm të ekonomive. Kështu, kërkesa e fuqishme për kredi do të përballet me kushte më të shtrënguara oferte. Pavarësisht parashikimeve, cilësia e kredisë ka evoluar në mënyrë të favorshme gjatë gjashtë muajve të fundit. Megjithatë, duke pasur parasysh perspektivën e pafavorshme ekonomike, bankat presin sërish një rritje të kredive me probleme gjatë gjashtë muajve të ardhshëm”, thuhet në kumtesën e Bankës Evropiane të Investimeve.

Debora Revoltella, shefe e Departamentit të Ekonomisë në BEI, tha: “Pavarësisht pritshmërive të pafavorshme ekonomike, bankat në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore raportojnë sërish akses të qëndrueshëm në financim, falë përmirësimeve të qëndrueshme në financimin e depozitave me pakicë dhe të korporatave. Në vijim, në kontekstin e përkeqësimit të kushteve globale, bankat parashikojnë shtrëngim të kushteve të ofertës dhe po përgatiten për një rritje të mundshme të kredive me probleme.

“Duke parë strategjinë afatgjatë, grupet bankare ndërkufitare shfaqin synime pozitive ndaj veprimeve të tyre në rajon, ku më shumë se gjysma e tyre synojnë të ruajnë nivelin aktual të veprimeve, ndërsa pothuajse një e treta synojnë të zgjerohen në mënyrë selektive. Megjithatë, 10% e grupeve bankare (krahasuar me zero në valën e mëparshme të anketës) kanë sinjalizuar synimin e tyre për të ulur në mënyrë selektive aktivitetin në rajon. Pavarësisht pasigurisë dhe rreziqeve në rritje, shumica e grupeve bankare ndërkombëtare mbeten të sigurta në potencialin e rajonit”, thuhet në kumtesë.

Zëvendëspresidentja e BEI, Lilyana Pavlova, tha: “Roli i monitorimit të bankave përmes një ankete si kjo është vendimtare për të kuptuar se si do të evoluojë ekonomia dhe për të vlerësuar me saktësi kushtet financiare në mbarë Evropën. Falë përpjekjeve të ekonomistëve të BEI-t, ne kemi një pasqyrë të mjedisit ekonomik të EQLJ-së, e cila do të na mundësojë të ofrojmë financimin e nevojshëm për t’iu përgjigjur në mënyrë të përshtatshme nevojave të njerëzve dhe bizneseve në rajon”.

Ndryshe, Departamenti ekonomik i BEI-t kryen kërkime dhe studime ekonomike, si dhe jep analiza unike të aktiviteteve të investimeve në Bashkimin Evropian dhe më gjerë. Ai mbështet bankën në aktivitetet e saj dhe në përkufizimin e pozicionimit, strategjisë dhe politikës së saj.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button