fbpx

RMV, Berova u bë me stacion për matjen e cilësisë së ajrit

Berova u bë me stacion për matjen e cilësisë së ajrit dhe rezultatet fillestare të matjeve shkatërruan mitin e ajrit të pastër malor në këtë qytet. Iniciativa O2 bëri një analizë të ndotjes së ajrit në Berovë, ku konstatuan se përqendrimet e grimcave PM10 mbi 100 mikrogramë për metër kub janë të rregullta, ndërsa grimcat PM2.5 janë mjaft të larta, nëse kemi parasysh maksimumin e rekomanduar dhe ligjërisht të lejuar, raporton Meta.mk.

“Në dimër supozojmë se për shkak të ngrohjes, sidomos në mëngjes dhe në mbrëmje, ajri është mjaft i ndotur për një qytet që konsiderohet si pastrues i ajrit”, thuhet në postimin në Facebook të Nismës 02.

Ata shtojnë se Gjevgjelia ka ajër shumë më të pastër se Berova, por për të arritur në një konstatim të tillë ishte e nevojshme që fillimisht të vendoseshin stacionet matëse të cilësisë së ajrit në të dy qytetet, të cilat së fundi u kryen nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor përmes Automatikës Shtetërore të sistemit të monitorimit të cilësisë së ajrit.

“Vetëm në këtë mënyrë, duke matur, mund të shohim se si është ajri në vende të ndryshme të vendit, gjë që më pas ofron një bazë për përmirësimin e veprimeve. Monitorimi është kyç. Prandaj, sa më shpejt që të jetë e mundur vënia në punë e instrumenteve matëse për PM10 dhe PM2.5 në Manastir 1 dhe SO2 në Lazaropole”, thonë nga Nisma 02.

Përveç Berovës, Prilepi ka marrë edhe stacion të ri për matjen e cilësisë së ajrit. Megjithatë, rrjeti ekzistues që monitoron ndotjen e ajrit në vendbanimet në mbarë vendin nuk mjafton. Meta.mk tashmë ka shkruar se në të gjithë pjesën veriore të Shkupit, ku përfshihen komunat e Çairit, Butelit dhe Shuto Orizare, aktualisht nuk ka stacion monitorues fiks apo mobil që do të matë cilësinë e ajrit në këto lokacione.

Portalb.mk ditë më parë shkroi se Tetova ka të vendosur vetëm një stacion monitorues në shkollën “Kirili dhe Metodi”, i cili dërgon të dhëna për ndotjen e ajrit në Sistemin Shtetëror për monitorim automatik për cilësinë e ajrit të ambientit. Kjo praktikisht do të thotë se qytetet më të mëdha në vend – Shkupi dhe Tetova, të cilat me vite janë një nga vendbanimet me cilësi më të keqe të ajrit, nuk kanë një rrjet të mirëfilltë të lokacioneve të shumta që do të shfaqin cilësinë e ajrit.

Meta.mk monitoron rregullisht matjet e cilësisë së ajrit në Shkup dhe analizat e fundit për muajt tetor dhe nëntor 2021 kanë treguar se vendbanimi Lisiçe është lokacioni më i rrezikshëm për banim në kryeqytet, duke marrë parasysh vlerat e matura të PM2. Grimcat 5 dhe PM10.

Meta.mk foli edhe për domosdoshmërinë e vendosjes së më shumë stacioneve matëse dhe sensorëve me Gorjan Jovanovskin, krijues i platformës “Ajri im“, i cili theksoi se lokacioni i ndotësve të ajrit varet nga rritja e numrit të lokacioneve ku kryhen matjet, por edhe marrjen e masave efektive nga autoritetet kompetente për përmirësimin e cilësisë së ajrit.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button