Po vendoset fati i ish-fabrikës “Treska”: Juria vendosi për ndërtimin

Komuna Qendër publikoi raportin e kryetarit të jurisë për përzgjedhjen e zgjidhjes projektuese për lokacionin e ish-fabrikës “Treska”, arkitektit Miodrag Radonjiq Bato, njofton Meta.mk.

Raporti u referohet tre aplikimeve për konkursin e Komunës Qendër, të cilat juria e udhëhequr nga arkitekti, njëherit edhe kryetari Miodrag Radonjiq Bato, e ka renditur punimin e konkursit me kodin “GDVOR”, dhe ka ndarë çmimin e dytë në vlerë prej 369.000 denarëve.

Punimi është përgatitur nga grupi i autorëve Jovan Ivanovski, Paolina Milusheva, Tea Damjanovska, Mihajlo Stojanovski, Biljana Temelkovska dhe Maja Jankovska.

Me zgjidhjen konkurruese propozohet një koncept hapësinor i formuar nga pesë blloqe apartamentesh gjysmë të hapura, të hapura në zonën e parkut qendror me kate të kombinuara nga P + 4 në P + 8.

Punimi i renditur në vendin e dytë me kodin “SRHNC” është blerë për 30.000 denarë, dhe është vepër e Sara Simoskës, Limba Minova Zlateskit, Ruzhica Stankoviqit, Nina Strezovskës, Hristijan Peltekovskit dhe Teodor Angelovskit. Me këtë parashihet koncept hapësinor i formuar nga blloqet e banimit me katin P + 6 dhe kullat e banimit me katin P + 17.

Punimi i renditur në vendin e dytë me kodin “SRHNC” është blerë për 30.000 denarë, dhe është vepër e Sara Simoskës, Limba Minova Zlateskit, Ruzhica Stankoviqit, Nina Strezovskës, Hristijan Peltekovskit dhe Teodor Angelovskit. Me këtë parashihet koncept hapësinor i formuar nga blloqet e banimit me katin P + 6 dhe kullat e banimit me katin P + 17.

Autor i punimit të renditur në vend të tretë me kodin “XING”, me vlerë prej 30.000 denarësh është Jane Stojanoski.

Më shumë për zgjidhjet konceptuale të shpërndara për lokacionin e fabrikës “Treska” mund të lexoni në ueb faqen e Komunës Qendër ose në këtë link.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button