fbpx

RMV, auditorët kërkojnë që t’iu ndalohet pagesa e parave buxhetore për fushatën zgjedhore pjesëmarrësve që nuk i tregojnë donatorët

Rreth 84 prej 122 pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore në zgjedhjet lokale në vend nuk kanë dorëzuar raporte brenda afatit të përcaktuar ligjor ose me përmbajtjen e përcaktuar me ligj në Entin Shtetëror të Auditimit (EShA). Për këtë arsye, auditorët kanë dorëzuar propozim në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve që të ndalojë pagesën e mjeteve nga buxheti i shtetit për kompensimin e shpenzimeve për financimin e fushatës zgjedhore për këta pjesëmarrës në zgjedhjet lokale, përcjellë Portalb.mk.

Siç informojnë nga EShA, rreth 64 pjesëmarrës në fushatën zgjedhore nuk i kanë dorëzuar raportet për donacionet e pranuara në llogarinë e tyre brenda afatit të përcaktuar ligjor, përderisa 20 nga 122 pjesëmarrës nuk kanë e dorëzuar raportin e tillë me përmbajtjen e përcaktuar me ligj.

Nga EShA thonë se të gjithë pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore me kohë ua kanë bërë të ditur dhe njoftuar të për obligimet e parapara me ligj për secilin prej pjesëmarrësve në fushatë.

“Duke pasur parasysh se sipas nenit 76-e të Kodit Zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i paguan shpenzimet për reklamat politike të publikuara me pagesë në bazë të faturës së dorëzuar nga transmetuesit, mediat e shkruara dhe mediat elektronike (internet portalet) në afat prej 30 ditësh nga momenti i publikimit të rezultateve përfundimtare, Enti Shtetëror për Auditim theksoi nevojën për të gjithë që pjesëmarrësit në Fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale 2021 që ende nuk i kanë dorëzuar raportet, ndërsa kanë qenë të obliguar, të njëjtën ta bëjnë në periudhë sa më të shpejtë”, thonë nga EShA.

Përndryshe, në ueb faqen e EShA-së mund të shihen raportet e donacioneve të pranuara për financimin e fushatës zgjedhore vetëm për ato parti politike, koalicione dhe një grup votuesish që kanë kryer detyrën e tyre ligjore. Në ueb-faqe janë publikuar 37 raporte për donacionet e marra nga pjesëmarrësit në zgjedhjet lokale nga dita e njëmbëdhjetë e fushatës zgjedhore deri në përfundimin e saj në raundin e parë, si dhe 48 raporte në të cilat mund të shihen donatorët nga dita e hapjes së llogarisë transaktive deri në ditën e dhjetë të fushatës zgjedhore.

Listën e pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore që e kanë përmbushur afatin ligjor mund ta shihni këtu.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button