fbpx

RMV, deri në fund të muajit studentët mund të aplikojnë për ushqim të subvencionuar

Studentët e Maqedonisë së Veriut deri në fund të muajit mund të aplikojnë përsëri për Thirrjen Publike për realizimin e së drejtës për racion studentor të subvencionuar. Afati i dytë zgjat deri më 31 tetor dhe vlen për të gjithë studentët e sapo regjistruar, por edhe për ata që plotësojnë kërkesat, por që nuk kanë arritur të aplikojnë dhe realizojnë këtë të drejtë brenda afatit të parë, përcjellë Portalb.mk.

Aplikimi për racion  studentor të subvencionuar është digjitalizuar , gjegjësisht zbatohet ekskluzivisht në mënyrë elektronike përmes portalit https://e-uslugi.mon.gov.mk/ dhe shumë thjesht, duke i bashkangjitur vetëm dy dokumente – aplikimin dhe deklaratën për saktësinë e të dhënave dhe shënohen  të dhënat e llogarisë personale të transaksionit.

Brenda afatit të parë, u pranuan gjithsej 21,693 aplikime, përderisa të drejtën për racion  studentor të subvencionuar e realizuan  gjithsej 18,149 studentë. Gjithashtu , të gjitha ankesat e pranuara janë duke u shqyrtuar, dhe dorëzuesit për vendimin përfundimtar do të njoftohen gjatë javës së ardhshme të punës.

Racioni  i subvencionuar i studentëve është zgjidhje sistematike e rregulluar me ligj, e cila lehtëson ndjeshëm jetën e të rinjve gjatë studimeve të tyre, ata marrin 2,400 denarë për 9 muaj në vit, mjete të dedikuara për blerjen e ushqimeve të shëndetshme. Të gjithë studentët e rregullt  të regjistruar në studimet deridiplomike  në institucionet shtetërore dhe private të arsimit të lartë të cilët janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut  dhe të cilët nuk janë në punë të  rregullt , nuk janë të regjistruar si fermerë individualë dhe nuk kanë të ardhura mujore mbi asnjë bazë më të madhe se neto- paga minimale në vitin  aktual.

MASH siguron mbështetje në aplikimin për racion  studentor të subvencionuar, përmes Sektorit për Standardin Nxënësve dhe  Studentëve. Kontaktet personale të punonjësve në këtë sektor janë të shënuara në këtë  link – https://mon.gov.mk/page/?id=6

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button