fbpx

Sot skadon afati për konfirmimin e listave të kandidatëve për kryetarë dhe këshilltarë

Komisionet Komunale Zgjedhore duhet të dorëzojnë listat e konfirmuara në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, në mënyrë që të mbahet një short dhe të shpallen listat.

Sot është afati i fundit që Komisionet Komunale Zgjedhore (KKZ) të konfirmojnë zyrtarisht listat e kandidatëve për kryetarë dhe anëtarë të këshillave komunal, të paraqitur nga partitë politike, koalicionet dhe grupet e qytetarëve për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 17 tetorit, transmeton 360 shkallë.

KKZ -ja pastaj i dorëzon listat e konfirmuara Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), i cili do të mbajë një short deri më 23 shtator për të përcaktuar renditjen e fletëve të votimit.

Kandidatët për kryetarë komunash dhe lista këshilltarësh të një partie ose koalicioni marrin të njëjtin numër rendor në të gjitha komunat. Pas shortit, listat e konfirmuara të kandidatëve do të publikohen në faqen e internetit të SEC dhe do të shpallen nga bordet zgjedhore.

Gjithashtu, jo më vonë se 23 shtator, përfaqësuesit e autorizuar të të gjitha partive politike, pra paraqitësit e listave të kandidatëve për zgjedhjet vendore, pritet të nënshkruajnë një Kod të Zgjedhjeve të Drejta dhe Demokratike në nivel qendror, të organizuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në bashkëpunim me Institutin Demokratik Kombëtar.

Kodi i Zgjedhjeve të Drejta dhe Demokratike, i miratuar nga KSHZ -ja, do t’i detyrojë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor të respektojnë parimet e demokracisë dhe qeverisjes së mirë, në mënyrë që të forcojnë vlerat themelore të demokracisë dhe besimin në sistemin zgjedhor. Kodi i Zgjedhjeve të Drejta dhe Demokratike gjithashtu do të detyrojë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor që të respektojnë ligjet përkatëse për zgjedhjet dhe të mos bëjnë presion mbi votuesit, të përdorin gjuhë urrejtjeje ose të diskriminojnë në bazë të seksit.

Agjencia për Shërbimet Mediatike dhe Audiovizuele dje njoftoi transmetuesit se ndryshimet e reja të miratuara në Kodin Zgjedhor përcaktojnë një mënyrë të re të përcaktimit të listës së çmimeve për transmetimin e reklamave me pagesë politike (PPR) që do të aplikohen për zgjedhjet e ardhshme lokale i cili parasheh një afat shtesë për dorëzimin e listave të çmimeve.

Fushata për zgjedhjet lokale më 17 tetor fillon më 27 shtator, ndërsa përfundon më 15 tetor në mesnatë. Zgjedhjet lokale do të mbahen me respektimin e masave për parandalimin e përhapjes së Kovid-19.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button