fbpx

Mjeku Mitevski tregon si zgjidhet problemi me hernitë në murin abdominal

Herniet e barkut ose abdominale janë problem i zakonshëm tek njerëzit. Është vlerësuar se rreth 5% e popullsisë në një moment të jetës do të preken nga ndonjë lloj hernie në murin e barkut. Për disa nga këto lloje hernie, shpesh përdoret termi hernie komplekse – hernie e murit abdominal.

Megjithëse nuk ka një përkufizim të saktë, termi i referohet një grupi herniesh që zgjidhen më komplekse dhe janë të mbushura me ndërlikime më të shpeshta dhe rrezik më të lartë të përsëritjes. Tek ky lloj i hernive zakonisht përfshihen hernitë që përsëriten disa herë (përsëritje ose përsëritje të shumta) dhe hernie që shoqërohen me shkarkim të zgjatur – zgjatim i organeve të barkut ose indeve përmes hapjes së hernisë. Shpesh për herniet me zgjatim të madh dhe të zgjatur të përmbajtjes themi se humbet e drejta për të jetuar në zgavrën e barkut, pra ka tkurrje dhe atrofi të murit të barkut në mënyrë që kthimi i përmbajtjes dhe riparimet tradicionale të hernisë të jenë të pasuksesshme.

LLOJET E HERNISË DHE RIKONSTRUKCIONI
Nuk ka të dhëna të sakta mbi incidencën e hernieve të murit abdominal. Studimet epidemiologjike tregojnë se nga të gjitha herniet e murit të barkut pas hernieve të ijëve-inguinale, më të zakonshmet janë ventrale (primare), nga të cilat 19 për qind janë kërthizë ose afër kërthizës (paraumbilikale), 8.6 për qind epigastrike, ndërsa më rrallë incizionale (në vendin e një operacioni të mëparshëm) me 4.8 përqind.

Incidenca e hernive incizionale është rreth 20 për qind, gjë që paraqet ndërlikimin më të zakonshëm pas operacionit pas laparotomisë.

Hernitë komplekse janë zakonisht hernie prerëse, shumë e rrallë ndodh që një hernie ventrale-primare e murit abdominal (pa operacion paraprak ose traumë muri) të jetë herni komplekse.

Indikacion për trajtimin kirurgjikal të hernive të barkut dhe prerjes janë simptoma të tilla si dhimbje dhe ndjenjë e theksuar e parehati, komplikime të mëtejshme akute të tilla si mbyllje – shtrëngim i hernisë.

Arsyeja për riparimin e hernieve është sigurisht parandalimi i ndërlikimeve. Pacienti me hernie të mëdha, në të cilën ka rrjedhje të përmbajtjes së barkut pa mundësinë e kthimit në zgavrën e barkut, ndjen siklet të theksuar, ka dhimbje dhe lëvizshmëri të zvogëluar, gjë që ul ndjeshëm cilësinë e jetës. Muri i barkut ka humbur funksionin e tij mekanik dhe dinamik, kështu që trajtimi përfshin rindërtim të plotë dhe vendosjen e funksionit të murit të barkut. Teknikat e përdorura për rindërtimin quhen teknika të ndarjes së përbërësve. Ato përbëhen nga disa qasje që mundësojnë rindërtimin pothuajse të plotë anatomik, por edhe dinamik ose funksional të murit të barkut. Këto teknika mund të kryhen në mënyrë invazive minimale, por zakonisht për shkak të madhësisë rekomandohet që të bëhen në mënyrë të hapur.

Një lloj tjetër i hernies komplekse është hernia që përsëritet pas ndërhyrjes për të riparuar vetë herninë, këto janë hernitë shumë-përsëritëse ose recidive.

Në vitet e fundit, riparimi i hernieve të murit abdominal janë shoqëruar me përdorimin e materialeve protetike ose të quajtura gjerësisht rrjeta. Përdorimi në vetvete rekomandohet nga shoqatat kirurgjikale për të zvogëluar shfaqjen e përsëritjeve të hernive, por përsëri në një numër pacientësh ndodh përsëritja e hernies. Vetë përdorimi i rrjetës ndërlikon më tej riparimin e hernies dhe është e nevojshme të bëhet vlerësim dhe plan i mirë para operacionit, sepse çdo dështim ndërlikon dhe zvogëlon shanset e zgjidhjes përfundimtare të hernies.

QASJE INDIVIDUALE
Në varësi të qasjes së mëparshme për zgjidhjen e hernisë, bëhet një plan i përshtatshëm. Shumica e hernive deri më tani janë trajtuar me metodën e hapur, ose që ndryshe njihet si “klasike”, me prerje kirurgjikale mbi vetë herninë, një numër shumë i vogël i hernive trajtohen me teknika minimale invazive ose laparoskopikisht. Rekomandohet të përdorni një teknikë ose qasje tjetër sa herë që përdoret një teknikë për të përsëritur hernien.

Kështu, nëse është përdorur teknika e hapur, atëherë është e dëshirueshme gjatë përsëritjes të përdoret metoda laparoskopike. Sidoqoftë, vendimi varet nga vlerësimi dhe plan i mirë para operacionit. Trajtimi i hernive komplekse kërkon një qasje dhe vlerësim serioz. Duhet pasur parasysh se secili pacient është rast i veçantë dhe të ketë qasje individuale ndaj secilit pacient dhe problem. Përgatitja e duhur para operacionit, ekzaminimet dhe plani para operacionit kanë rëndësi të veçantë për të pasur riparimin optimal në përpjekjen e parë, gjë që ka rëndësi të veçantë tek pacientët me hernie komplekse të murit abdominal.

Burimi: Panacea.mk

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button