MASH: Kishte raste të izoluara ku dëftesat janë paguar, Inspektorati do të veprojë

Pasi Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme reagoi, Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) konfirmoi se kishte raste të izoluara në disa shkolla ku mblidheshin para për dëftesat dhe tha që Inspektorati Shtetëror i Arsimit do të vepronte.

Nga MASH thonë se shkollat ​​nuk lejohen t’u ngarkojnë prindërve dhe nxënësve tarifa për lëshimin e dëftesave dhe ata e theksuan atë në një letër me shkrim para përfundimit të vitit shkollor.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës u kujton atyre se mbledhja e parave është në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjet.

“Sipas Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut si dhe Nenit 3 të Ligjit për Arsimin Fillor dhe Nenit 3 të Ligjit për Arsimin e Mesëm (” Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore “nr. 161/19 dhe 229 / 20), çdo fëmijë ka të drejtë në arsim falas dhe cilësor ”, theksojnë Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, dokumentacioni pedagogjik, përkatësisht dëftesat, shkollat ​​marrin përmes Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, dhe secila shkollë merr pesë përqind shtesë në rast gabimesh ose të ngjashme.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button