fbpx

RMV, prokuroria nuk ka gjetur përgjegjësi penale lidhur me arratisjen e të pandehurit Sasho Mijallkov

Prokurori Publik i cili ka vepruar në procedurën paraprake, të hapur me rastin e mos të qenit dispozicion i pandehuri S.M. me rastin e përpjekjes për t’ia dorëzuar atij vendimin për arrest shtëpiak dhe u vërtetua se nuk kishte vend për vendim të prokurorisë publike sepse nuk ishte vërtetuar ekzistencë e veprës penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare, raporton Meta, përcjell Portalb.mk.

“Në kuadër të procedurës para hetimore u ndërmorën një numër veprimesh hetimore. U siguruan kamerat e sigurisë nga disa lokacione, u morën listat për komunikimet e realizuara telefonike për gjithsej 54 numra të telefonit me interes, në pyetje u morën gjithsej 37 persona, përfshirë ministrat e drejtësisë dhe ai i brendshëm, drejtorët e ASK dhe BSP, kryeministri , Prokurori publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Prokurorja themelore publik, Prokuroria themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe Kryetari i gjykatës themelore penale Shkup. Intervistat policore janë realizuar me 20 persona shtesë dhe për këtë janë hartuar materiale zyrtare. Gjatë procedurës janë siguruar në prova dhe të dhëna nga persona të ndryshëm juridikë. Për nevojat e hetimit paraprak, u analizuan gjithsej 18 telefona të konfiskuar dhe pajisje për video mbikëqyrje, u realizuan dy ekspertiza dhe u siguruan materiale zyrtare për veprimet e krejt organeve të përfshira”, thuhet në komunikatë.

Aty shtohet se është e padiskutueshme që përpjekja për të dorëzuar vendimin për arrest shtëpiak të të pandehurit S.M. nga Gjykata Themelore Penale Shkup nga 21.02.2021 mbeti i pasuksesshëm dhe se në periudhën prej 21.02.2021 i pandehuri, përkundër veprimeve të ndërmarra për gjetjen e tij, nuk ishte në dispozicion për autoritetet e zbatimit të ligjit, deri në orën 16:55 të datës 23.02 2021, kur është lajmëruar vullnetarisht në Prokurorinë themelore publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit.

“Prandaj, pyetja kryesore mbi të cilën ishte përqendruar procedura para hetimore ishte – ku ishte i pandehuri në periudhën kur ai nuk ishte në dispozicion për autoritetet e zbatimit të ligjit dhe nëse gjatë kësaj periudhe ai kishte ndihmë nga persona të caktuar për të qëndruar i fshehur. Provat e grumbulluara lidhur me këtë, tregojnë se i pandehuri kishte qenë në shtëpinë e tij deri në arritjen e oficerëve të policisë. Kjo deklaratë konfirmohet nga regjistrimet e mbikëqyrjes video nga Hotel Marriott, të dhënat zyrtare të ESND që tregojnë se i pandehuri arriti në shtëpinë e tij në 21.02.2021 rreth orës 3 pasdite, deklaratat e personave që punuan si siguri e tij personale dhe deklarata e gruas së të pandehurit. Në të njëjtën kohë, provat e mbledhura konfirmojnë se telefoni i përdorur nga i pandehuri rrezatonte në stacionin bazë që mbulon shtëpinë e tij”, shtohet në deklaratë.

Prokurori publik ka përcaktuar se vendndodhja gjeografike e terrenit në rrugën ku ndodhet shtëpia e të pandehurit, e lidhur me hapësirën e ofruar nga shërbimet e MPB-së, si dhe kohën e sigurisë nga momenti i dorëzimit të vendimit të gjykatës deri në kohën e inspektimi në shtëpi nga personat zyrtarë, kishte mundësuar që ai të largohej nga shtëpia e tij pa u vërejtur.

Gjegjësisht, u shqyrtuan videot nga kamerat e vendosura në shtëpinë e të pandehurit, kamerat nga ndërtesat përreth, hotelet, ndërmarrjet publike, kamerat nga Safe City për lëvizjen e automjeteve që ishin objekt i interesit. I pandehuri nuk u vu re që po largohej nga shtëpia e tij. Sidoqoftë, nga provat e siguruara në procedurën para hetimore si një teori e çështjes, vetëm teoria që S.M. ai u largua nga shtëpia e tij ndërsa oficerët e policisë e kanë kërkuar atë për t’ia dorëzuar vendimin. Kjo, ndër të tjera, buron nga rrethana që telefoni të cilin e ka përdor i pandehuri ishte fikur në të njëjtin moment kur policia erdhi para shtëpisë së tij. Nga momenti kur policia kishte arritur para shtëpisë së të pandehurit, deri në momentin kur oficerët e kanë kontrolluar shtëpinë, kishin kaluar të paktën 45 minuta, kohë në të cilën ai ka pas kohë të mjaftueshme të largohet nga shtëpia, ndërsa vendndodhja e shtëpisë tij ka mundësuar që ai ta bëjë këtë pa e vërejtur nëpër derën e prapme, duke lëvizur në këmbë nëpër rajon i cili nuk është i mbuluar me kamera sigurie, duke u gjetur në ndonjë nga objektet në atë rreth”, është shtuar në komunikatë.

Në këtë drejtim, prokurori publik ka kryer kontrolle në drejtim të ekzistencës së mbështetjes së mundshme logjistike ose ndonjë mbështetje tjetër në lidhje me largimin nga shtëpia e të pandehurit dhe në lidhje me mos dispozicionin e tij për autoritetet e zbatimit të ligjit. Me këtë janë marrë në pyetje në anëtarët e familjes së tij, si dhe anëtarët e sigurimit të tij, ndërsa policia i ka konfiskuar përkohësisht dehe pajisjet telefonike të përdorura nga këta persona.

“Të gjitha këto veprime janë ndërmarrë me qëllim të përcaktimit të rrethanave nëse këta persona i kanë ofruar ndihmë të pandehurit. Nga analiza e telefonave të konfiskuar, për të cilat janë siguruara listat, si dhe nga analiza e tyre, nuk janë gjetur të dhëna dhe informata që janë relevante për procedurën penale, gjegjësisht nuk është gjetur asnjë provë se ndonjë nga këta persona në çfarëdo mënyre i ka ndihmuar të pandehurit të mbetet i paarritshëm për organet ligjzbatuese. Procedura para hetimore gjithashtu iu referua edhe rrethanës nëse S.M-së iu ka dhënë informata se i ishte paraqitur një kërkesë për paraburgim, para se oficerët e policisë të bënin një përpjekje për t’ia dorëzuar vendimin për paraburgim në arrest shtëpiak. Në këtë drejtim, u bënë kontrolle të komunikimeve të të gjithë personave që atë ditë kishin pas kontakte me informacionin se do të kërkohet paraburgim për të pandehurin. Analiza e këtyre listave nuk ka identifikuar asnjë komunikim të dyshimtë të bërë midis personave që ishin subjekt i kontrolleve dhe personave që janë afër të pandehurit ose personave të cilët kanë mund t’ia përcjellin informacionin të pandehurit”, sqarojnë nga Prokuroria.

Më tej shtohet se duke pasur parasysh rrethanën që telefoni i S.M. fiket në momentin që oficerët e policisë mbërrijnë te dera dhe deri në atë moment telefoni kishte rrezatuar në stacionin bazë që mbulon shtëpinë e tij, rrethana që i pandehuri ishte nën mbikëqyrjen e policisë në atë kohë dhe nuk u vu re duke dalë nga shtëpia, si dhe rrethanën që atij i ishte kaluar një periudhë e caktuar kohe nga mbërritja e oficerëve të policisë para shtëpisë së të pandehurit deri në hyrjen e tyre në shtëpi, në të cilën kohë i pandehuri mund të largohej nga shtëpia pa pengesa, prokurori publik zbuloi se në rastin konkret probabiliteti që S.M. t’iu ketë përcjellë informacioni se ndaj tij po kërkohet një masë paraburgimi është shumë i vogël.

“Gjatë procedurës para hetimore, prokurori publik gjeti dobësi në komunikimin institucional dhe të brendshëm të institucioneve kompetente, por në këtë drejtim, prokurori publik beson se veprime të tilla nuk kanë asnjë implikim penalo-juridik sepse ka mungesë të pasojë penale- juridike. Gjegjësisht, megjithëse i pandehuri nuk ishte në dispozicion për autoritetet e zbatimit të ligjit, ai përsëri është paraqitur vullnetarisht. Kështu, është hequr elementi juridik penal i veprave penale Keqpërdorimi i pozitës dhe autorizimit zyrtar ose puna e pandërgjegjshme në shërbim, e kjo është sigurimi i ndonjë përfitimi për tjetrin ose shkaktimi i dëmit, gjegjësisht mungon pasoja që është e domosdoshme për ekzistimin e përgjegjësisë penale-juridike të zyrtarëve të cilët kanë ndërmarrë veprime zyrtare”, thonë nga Prokuroria.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button