fbpx

Edhe këtë vit FNZHT shpalli thirrje për novatorë të rinj “Të rinjtë krijojnë”, fondi i përgjithshëm për mbështetje është 146 mijë euro

Fondi për Novacion dhe Zhvillim Teknologjik (FNZHT) shpalli sot thirrjen publike “Të Rinjtë krijojnë” për krijimin e laboratorëve të prodhimit. Qëllimi është që nëpërmjet projekteve, nxënës dhe studentë të moshës 15 deri 29 vjeç, jo vetëm të fitojnë njohuri, por edhe aftësi për t’i zbatuar ato në një mënyrë krijuese dhe analitike për të gjetur zgjidhje të reja për probleme të ndryshme.

Aplikimi do të zhvillohet në mënyrë elektronike dhe do të zgjasë deri më 20 korrik të këtij viti. u Janë siguruar gjithsej 9 milionë denarë (146 mijë euro) për financimin e projekteve nga kjo thirrje. FNZHT siguron deri në 90 përqind të buxhetit të përgjithshëm të projektit, në një shumë maksimale prej 4,5 milionë denarë. 10% e mbetur duhet të sigurohet nga aplikuesi. Kohëzgjatja e projektit është deri në 12 muaj, kurse FNZHT mund të miratojë zgjatje të afatit deri në gjashtë muaj.

“Sfida për krijimin e laboratorëve të prodhimit synon t’u ofrojë të rinjve kushte hapësinore, materiale dhe teknike për zhvillimin e produkteve, shërbimeve, proceseve, aktiviteteve ose metodologjive inovative që ofrojnë zgjidhje praktike dhe të dobishme shoqërore për çështje ose probleme të caktuara në fushat prioritare të shkencës dhe teknologji Në të njëjtën kohë, ato do të jenë një vend për bashkëpunim midis sektorit privat, arsimit të lartë dhe institucioneve shkencore, kompanive dhe organizatave të shoqërisë civile “, tha Katarina Kreçeva nga FNZHT në një konferencë për shtyp.

Laboratorët do të vendosen në institucionet e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, do të plotësojnë disa kërkesa teknike dhe do të jenë vend ku të rinjtë do luajnë, krijojnë dhe zbulojnë, e të cilët do të mësojnë dhe krijojnë duke nxitur  aftësinë e tyre për novacion.

“Konkurrentët duhet të ofrojnë projekt propozim për një laborator prodhimi “FAB LAB]” në hapësirat e në institucioneve të arsimit të lartë ose institucioneve kërkimore, ku njerëzit e moshës 15 deri në 29 vjeç do të kenë qasje të lirë, mbështetje nga mentorë,  hapësirë ​​dhe pajisje teknike për të konstruktuar prototip ose prodhimtari të vogël të një zgjidhjeje novative që mund të testohet në mjedis të laboratorit, industrial dhe/ose në treg”, shpjegoi Kreçeva,

Propozimi i projektit mund të paraqitet nga një konkurrues individual, nga konkurrues individual në partneritet me persona të tjerë juridikë ose nga ndonjë konsorcium që udhëhiqet nga një konkurrues kryesor. Mund të marrin pjesë edhe persona juridikë, universitetet publike, institucionet e pavarura publike të arsimit të lartë, institucionet private të arsimit të lartë jofitimprurës privat, kompanitë në pronësi mbizotëruese të institucioneve publike të arsimit të lartë, shoqatat dhe fondacionet aktive në fushat e rinisë, arsimit, shkencës dhe teknologjisë ose shkencës dhe teknologji ose dhe të tjerët.

Procesi i kontrollit administrativ, para-përzgjedhjes dhe përzgjedhjes do të zgjasë 60 ditë pas përfundimit të afatit për dorëzimin e propozimeve të projektit dhe secili prej tyre vlerësohet nga një komision i veçantë me të paktën 5 anëtarë.

Drejtori i FNZHT Kosta Petrov u bëri thirrje dhe inkurajoi hulumtuesit e rinj që të aplikojnë dhe të krijojnë histori të suksesshme novative.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button