fbpx

15 nxënës do t’i nënshtrohen maturës shtetërore në një klasë, temperatura do të matet para se të hyjnë në shkolla

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) ka shpallur protokollin për veprimin e shkollave të mesme gjatë realizimit të provimeve të maturës shtetërore që do të mbahen më 5 qershor. Ai parashikon matjen e temperaturës së secilit nxënës dhe secilit të përfshirë në realizimin e maturës shtetërore, si dhe dezinfektimin e duarve kur hyjnë në shkollë. Gjithashtu e detyrueshme do të jetë edhe të keni një maskë mbrojtëse ditën e provimeve, për të gjithë kohëzgjatjen e provimeve.

Nxënësit do të hyjnë në klasa sipas orarit të përcaktuar në periudhën prej 9.15 deri në 10.00, dhe ata duhet të sjellin me vete një dokument identifikimi personal dhe pajisje për të shkruar, transmeton Portalb.mk.

Shkollat ​​do të duhet të organizojnë hapësirën në klasa, në mënyrë që të zbatojnë rendin dhe të ruajnë distancën e nevojshme fizike midis nxënësve të paktën 2 metra me praninë e një maksimumi të 15 kandidatëve në një klasë. Është e detyrueshme të dezinfektohen tavolinat dhe karriget në dhomat ku do të vendosen studentët, me një dezinfektues që vepron në viruse sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Klasat në të cilat do të realizohet matura shtetërore, para fillimit të provimeve të ajrosen ose nëse lejojnë kushtet e motit, lihet një dritare e hapur, dhe pas provimit studentët të lënë hapësirën duke lëvizur duke ndjekur drejtimet e shënuara të lëvizjes .

Shkollat ​​e mesme janë të detyruara të sigurojnë kushte sanitare-higjienike dhe të vendosin dezinfektues para shkollës dhe të kryejnë dezinfektimin e detyrueshëm të duarve të të gjithë nxënësve dhe të gjithë atyre që janë të përfshirë në realizimin e maturës shtetërore para se të hyjnë në shkollë.

Për më tepër, shkollat ​​duhet të shënojnë hyrjet dhe daljet e vendit ku do të zhvillohet provimi, si dhe shtigjet njëkahëshe, me shenja që tregojnë drejtimin e lëvizjes dhe vëzhgojnë distancën minimale të kërkuar gjatë pritjes në radhë të studentëve. e dhe brenda shkollës.

Detyrë e shkollës është edhe që të ketë një shërbim policor të organizuar në shkollë, në mënyrë që të zbatojë rendin dhe të ruajë distancën e kërkuar midis nxënësve të paktën 2 metra para hyrjes dhe brenda shkollës, 2 roje para hyrjes së shkollës dhe 2 roje për shkollën. Rojet duhet të punësohen nga stafi i shkollës, për të cilin vendos drejtori i shkollës së mesme.

Ndër të tjera, në protokoll thuhet: mirëmbajtja e rregullt e tualeteve me mbajtjen e regjistrave të detyrueshëm për pastrimin e kryer dhe përdorimin e dezinfektuesve të mësipërm. Dhe në fund të çdo dite pastrimi mekanik dhe dezinfektimi i detyrueshëm me një mjet që vepron mbi viruset sipas udhëzimeve të prodhuesit. Përndryshe, 0,05% hipoklorit natriumi (5% zbardhues shtëpiak (1: 100) ose 70% alkool mund të përdoret për të dezinfektuar sipërfaqet e sipërme.

Përveç këtij Protokolli, është i vlefshëm Protokolli për veprimin e shkollave të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për realizimin e procesit arsimor me prani fizike të nxënësve në vitin akademik 2020/2021, me një shënim për respektimin e masat e parashikuara parandaluese.

Organizatorët e provimit të maturës shtetërore do të mbajnë përgjegjësinë e plotë për kontrollin dhe zbatimin e duhur të masave të protokollit.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button