fbpx

Ambientalistët kundër Angjushevit: Nuk ka përfitime nga hidrocentralet e vegjël

Organizatat ekologjike kundërshtojnë ndërtimin e hidrocentraleve të vegjël që vlerësojnë se po shkatërrojnë lumenjtë dhe jetën e egër që varet prej tyre. Ambientalistët nuk pajtohen me qëndrimin e kryetarit të Grupit të hidrocentraleve të vogla në Odën Ekonomike të Maqedonisë, Todor Angjushev, i cili pretendon se ato i sjellin vetëm përfitime shtetit. Investimet në energjinë e rinovueshme, sipas tyre, duhet të rriten dhe shteti duhet të gjejë mekanizma për t’i inkurajuar ato, por jo me çmimin e shkatërrimit të natyrës, njofton Portalb.mk.

Angjushev dje, në një konferencë për shtyp në OEMV, duke folur për rëndësinë e burimeve të ripërtëritshme të energjisë në vend, kërkoi inkurajimin e ndërtimit të hidrocentraleve të vegjël. Ai vuri në dukje se nëse ndërtohen 200 të tjerë, me 103 aktual, përfitimet për shtetin do të jenë të mëdha, rreth 360 milion euro. Angjushev thekson angazhimin e ndërmarrjeve të ndërtimit vendas, ndërmarrjeve të pajisjeve, si dhe pagesën e tarifave të ndryshme të tjera shtetit, koncesionet, si dhe investimet e investitorëve privatë.

Ndërkohë, ambientalistët tregojnë për rreziqet e betonimit të shtratit të lumenjve dhe theksojnë se përfitimet energjetike dhe ekonomike të termocentraleve nga elektranat e vogla janë të papërfillshme.

“Ndërtimi i hidrocentraleve të vegjël duhet të ndërpritet, ndërsa lumenjtë dhe jeta e egër përreth tyre duhet të mbrohen. Investimet në burimet e ripërtëritshme të energjisë duhet të intensifikohen, por jo me çmimin e shkatërrimit të natyrës”, theksojnë nga ‘Eko svest’.

Organizata e shoqërisë civile, së bashku me Shoqërinë Ekologjike dy muaj më parë në një letër drejtuar Qeverisë dhe Kryeministrit Zoran Zaev, shkruan se hidrocentralet e vegjël kontribuojnë në sistemin kombëtar të energjisë me rreth 4.6 përqind të prodhimit të përgjithshëm të energjisë elektrike dhe subvencionohen çdo vit me mbi 13 milion, ndërsa nga ana tjetër shkaktojnë dëme të paçmueshme në biodiversitetin. Ata kërkuan që Qeveria të pezullojë të gjitha procedurat për dhënien e koncesioneve për hidrocentrale të vegjël dhe t’i pezullojë gjithashtu marrëveshjet për hidrocentralet e vegjël, ndërtimi i të cilave ende nuk ka filluar në territorin e Malit Sharr.

“Për shkak të ndërhyrjeve në shtretërit, shumë shpesh të lumenjve, bimësisë dhe habitateve bregore, si dhe të gjithë botës së egër në to, shpesh pësojnë dëme të mëdha dhe rrezikojnë vazhdimisht të zhduken. Përveç kësaj, ndërtimi i hidrocentraleve të vegjël dhe rrugët e tyre të hyrjes krijojnë fenomene të erozionit dhe rrëshqitjeve të tokës që shkaktojnë dëme të pakthyeshme në strukturat unike të relievit në gryka, dhe paraqesin një rrezik të madh në kohën kur bie shi i madh dhe përmbytjesh. Për më tepër, ndërtimi i rrugëve hyrëse në pjesët më të fshehura të maleve dhe pyjeve mundëson gjuetinë pa leje, prerjet ilegale, shqetësimin e jetës së egër dhe ndërtimin e strukturave të forta në zonat që janë planifikuar prej kohësh për mbrojtje. Ky është një problem i veçantë në rastin e zonave tona të mbrojtura”, shkroi “EKo svest” dhe “MED”.

Organizata, përveç protestave kundër termocentraleve të vogla në Mavrovë dhe Sharr, kujton edhe revoltën e banorëve të Probishtipit dhe fshatrave përreth Markova Rekës, si dhe rastin e fshatit Karpa dhe zonës përreth në Makedonski Brod të cilët mbetën pa ujë të pijshëm për shkak të hidrocentralit të vogël. gjatë verës.

Nga “Eko vetëdija” kujtojnë edhe raportin e fundit të Sekretariatit të Bashkësisë Energjetike në lidhje me Planin Kombëtar të Klimës dhe Energjisë (NECP) të Maqedonisë, në të cilin theksohet se Sekretariati rekomandon në detaje në Planin Kombëtar për mbështetjen e skemave për mbështetjen për përdorimin e energji së rinovueshme. burimet e energjisë, veçanërisht në lidhje me hidrocentralet e vegjël, dhe për të siguruar që subvencionet të mos favorizojnë një burim specifik të energjisë së rinovueshme që nuk ka nevojë për mbështetje ose që ka një ndikim ekologjik në mënyrë disproporcionale të madhe.

Organizata e shoqërisë civile “Front 21/42”, tashmë disa vite në mënyrë aktive ka avokuar në ndërprerjen e projekteve për hidrocentrale të vegjël, veçanërisht në zonat e mbrojtura të Parkut Nacional “Mavrovë”, si dhe Malit të Sharrit. Ata, së bashku me 43 organizata të tjera, kërkuan në nëntor të vitit të kaluar një ligj për parandalimin e betonimit të lumenjve në Sharr, ndërsa nga ministri i Mjedisit Naser Nuredini kërkuan ta vendosë Malin Sharr nën mbrojtje të përkohshme.

“Përderisa po realizohen planet e planifikuara, do të ketë të paktën 40 hidrocentrale të vegjël në parkun e ardhshëm nacional. Duke pasur parasysh që në bazë të këtij ligji do të përgatitet Plani Nacional i Menaxhimit të Parkut, i cili miratohet për një periudhë prej 10 vjetësh – Ligji për shpalljen e një pjese të Malit Sharr park kombëtar, në vend të mbrojtjes afatgjatë, mund të të sigurojë një kornizë ligjore për shkatërrimin afatgjatë”, reaguan nga “Front 21/42 “.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button