fbpx

Anketë e ISK-së: Qytetarët të vetëdijshëm se vetë ata janë ndotësit më të mëdhenj të ujit, por të painformuar për mbrojtjen e tyre

Deri në 42 për qind e të anketuarve në sondazhin e Institutit për Studime të Komunikimit në kuadër të fushatës “Qartëso gjithçka” besojnë se ata vetë janë ndotësi më i madh i ujit në Maqedoni. Një e treta e të anketuarve ose 33% mendojnë se industria përpunuese është ndotësi më i madh i ujit, ndërsa 10% mendojnë se janë objektet minerare, njofton Portalb.mk.

Sidoqoftë, anketa në nivel kombëtar tregon të dhëna shqetësuese për mungesën e madhe të informacionit dhe pakënaqësinë e qytetarëve në lidhje me mbrojtjen e ujit dhe inspektimin e burimeve natyrore.

“Më shumë se gjysma e të anketuarve (57 përqind) nuk janë të informuar për cilësinë e ujit në komunën ku jetojnë dhe një përqindje e lartë (94 përqind) besojnë se është e rëndësishme të monitorohen vazhdimisht ujërat sipërfaqësorë dhe nëntokësorë. Edhe përkundër kësaj, 60 përqind e të anketuarve e vlerësojnë ujin e pijshëm në komunën në të cilën ata jetojnë si cilësor, kurse 53 përqind e atyre që jetojnë në zonat rurale si cilësorë e vlerësojë edhe ujin për ujitje”, thuhet në komunikatën e Institutit për Studime të Komunikimit.

Sondazhi tregon se deri në 72 për qind e të anketuarve vlerësojnë se nuk janë të informuar për mbikëqyrjet inspektuese në mjedisin jetësor, kurse 63 për qind se janë të pakënaqur me punën e shërbimeve të inspektimit. Lidhur me mënyrën e menaxhimit të ujit, 64% e të anketuarve deklaruan se nuk janë të informuar nga institucionet publike, dhe pothuajse gjysma (46%) thanë se janë të pakënaqur me punën e institucioneve që menaxhojnë burimet ujore.

Hulumtimi i kryer thotë se qytetarët mendojnë se ndotja e ujit nuk ndëshkohet. Gjegjësisht, shumica e të anketuarve (79 përqind) besojnë se ndotësit e ujit nuk ndëshkohen dhe një përqindje shumë e lartë (92 përqind) mendojnë se është e rëndësishme të krijoni një kadastër (regjistër, bazë të dhënash) të përdoruesve dhe ndotësve të ujit. Shumica e të anketuarve (62%) besojnë se nuk dënohen as ata, të cilët pa leje ose në mënyrë të tepruar gërmojnë rërë, zhavorr dhe gur nga shtretërit e lumenjve dhe brigjet pa leje.

Gati gjysma e të anketuarve (48%) u shprehën se do të përdornin ndonjë aplikacion online për të raportuar ndotjen e mjedisit jetësor. Sidoqoftë, një pjesë e madhe e të anketuarve (82%) deri më tani nuk janë përfshirë në ndonjë iniciativë në lidhje me cilësinë e ujit ose kundër ndotjes së rrjedhave të ujit dhe gërmimit të rërës, gurit dhe zhavorrit nga rrjedhat e ujit dhe brigjet.

Anketa është realizuar nga 30 nëntor deri më 6 dhjetor 2020 1,100 të anketuar mbi moshën 18 vjeç. Qëllimi i studimit ishte të shqyrtojë pikëpamjet e qytetarëve për problemet në të cilat është fokusuar fushata “Qartëso gjithçka” – mbi shfrytëzimin dhe mbrojtjen e ujit dhe efektivitetin e inspektimeve në përdorimin e burimeve natyrore. Fushatën “Qartëso gjithçka” zbatohet nga Instituti për Studime të Komunikimit dhe mbështetet nga Ambasada britanike në Shkup.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button