fbpx

Shkalla e vdekshmërisë nga COVID-19 është më e ulët sesa thuhej fillimisht

John P. A. Ioannidis, ekspert kryesor botëror për epidemiologjinë, si dhe për shkencën e të dhënave biomjekësore, ka botuar një studim jashtëzakonisht të rëndësishëm, “Perspektivat globale mbi epidemiologjinë COVID-19 për një rreth të plotë pandemik”. Ky hulumtim i shkencëtarit të Stanfordit, i cili është ndër më të cituarit në botë, kaloi të ashtuquajturat rishikimi i kolegëve dhe nuk sjell ndonjë gjë të diskutueshme, megjithëse jep përfundime që mund të dëmtojnë seriozisht reputacionin e të gjithë atyre që, bazuar në modele të dyshimta, njoftuan një numër të madh të vdekjeve gjatë pandemisë COVID-19, shkruan Panacea.mk.

Kështu, Prof. Ioannidis paralajmëron vlerësimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë se rreth 10 përqind e popullsisë së botës është infektuar deri në tetor dhe bazuar në një numër studimesh të mbledhura në të gjithë botën, shkalla globale e vdekshmërisë (IFR – infection fatality rate) është 0.15 – 0.20 përqind e popullsisë së përgjithshme, ndërsa te njerëzit nën 70 përqindja e vdekshmërisë është vetëm 0.03-0.04 përqind. Shifrat janë larg asaj që shkaktoi panik dhe valë mbylljesh dhe karantinash në të gjithë vendet.

Shkencëtari paralajmëron se vdekshmëria më e lartë në fillim të pandemisë mund të jetë shkaktuar nga menaxhimi i dobët i pandemisë, sistemet shëndetësore jofunksionale, terapitë e pasakta, dërgimi i pacientëve me COVID-19 në shtëpitë e pleqve dhe beson se gabime të tilla mund të shmangen në të ardhmen.

Duke spekuluar mbi imunitetin e mundshëm kolektiv, Ioannidis gjithashtu ofroi llogaritjet e numrit të përgjithshëm të vdekjeve gjatë pandemisë të supozimeve të shumta. Sipas atyre ku imuniteti kolektiv do të arrihej nëse 60 përqind e popullsisë së botës do të rrumbullakoset, ne mund të flasim për 1.58 deri 8.76 milion vdekje gjatë një periudhe pesë vjeçare, e cila do të ishte 0,5 deri 2,9 e vlerësuar nga vdekjet globale.

Duke vepruar kështu, duhet pasur kujdes që një shifër më e ulët të nënkuptojë se grupet më të rrezikuara të popullsisë do të mbrohen më mirë nga pjesa e shëndetshme e popullsisë. Por Prof. Ioannidis gjithashtu paralajmëron për teoritë se imuniteti kolektiv mund të arrihet në nivele shumë më të ulëta (40 ose vetëm 20 përqind) dhe mundësia e një menaxhimi shumë më të mirë të pandemisë, terapive më të mira dhe shfaqjes së vaksinës.

Ai paralajmëron se në vendet e zhvilluara pothuajse të gjitha vdekjet nga infeksioni COVID-19 kishin të paktën komorbiditet të provuar, gjë që ai tha se ngre çështjen e klasifikimit të vdekjes me ose nga COVID-19. Profesori vëren një ndryshim shumë të madh të rrezikut midis fëmijëve dhe të rriturve dhe ky ndryshim është 1000 herë.

Shkencëtari i shquar me guxim arrin në përfundimin se një numër i madh i vdekjeve në një milion viktimat e para të COVID-19 janë shkaktuar nga papërgatitja e sistemeve shëndetësore, por edhe nga terapitë e gabuara, si dhe përdorimi i ventilatorëve që mund të kenë përkeqësuar rezultatin.

Ioannidis gjithashtu paralajmëron për një nënvlerësim të madh të numrit të përgjithshëm të pacientëve asimptomatikë në fillim të pandemisë. Ai vlerëson numrin e fundit të pacientëve simptomatikë në rreth 40 përqind dhe paralajmëron që në fillim të pandemisë ai numër mendohej të ishte 50 deri në 100 herë më i ulët. Kjo, thekson ai, nënkupton vendime të gabuara epidemiologjike.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button