fbpx

RMV, bankat arkëtojnë shuma “të majme” për transaksionet përmes kartelave për pagesë

Tarifa mesatare e paguar nga emetuesit e kartelave (bankat dhe institucionet e tjera financiare) nga tregtarët vitin e kaluar ka qenë 1.20 përqind e vlerës së qarkullimit, tregojnë të dhënat e fundit të Bankës Popullore, njofton Meta.mk, transmeton Portalb.mk.

Në vitin 2018, tarifa mesatare që e kanë arkëtuar emetuesit e kartelave ka qenë 1.19 përqind e qarkullimit.

Për sa i përket veprimtarisë, kompensimi më i lartë ngarkohet për shërbimet e “institucioneve shtetërore” (1.70 përqind) dhe “tregtia elektronike” (1.63 përqind).

Nga ana tjetër, në vitin 2019 si dhe në vitin 2018, tarifa më e ulët është në “pikat e karburanteve” (0.88 përqind), ndërsa aktivitetet e tjera te të cilat janë regjistruar tarifa nën atë mesataren (1.20 përqind) në 2019 janë: “farmacia” dhe “IT dhe aparatet e amvisërisë”, të dyja me 1.10 përqind secila dhe “produkte ushqimore” (1.12 përqind).

“Në krahasim me vitin 2018, analiza tregon se veprimtaria me rritjen më të lartë të kompensimit është” lojëra të fatit “(0.11 pikë procentuale), ndërsa ulja më e lartë e kompensimit është vërejtur në veprimtarinë “tregtia elektronike” (0.29 pikë procentuale) dhe “institucione shtetërore” (0,18 pikë procentuale).

Banka Kombëtare informon se ka ndryshime të vogla në kompensim varësisht nga madhësia e qarkullimit të tregtarit që e realizon përmes kartës për pagesës, dhe se akoma ende ekziston dallim i madh midis kompensimit më të lartë dhe më të ulët sipas vlerës së qarkullimit.

“Njëkohësisht, ulje e tarifave vërehet në pothuajse të gjitha kategoritë, përkatësisht te tregtarët me qarkullim të lartë vjetor nga 10 në 50 milion denarë (0.02 pikë procentuale), më tej në tregtarët me qarkullim mbi 50 milion denarë (0.01 pikë procentuale) dhe te tregtarët me qarkullim prej 1 deri në 10 milion denarë gjithashtu për 0.01 pikë procentuale. Rritje e kompensim është vërejtur vetëm te tregtarët me qarkullim vjetor më të ulët se 1 milion për 0,04 pikë procentuale”, ka njoftuar Banka Popullore.

Vlera totale e transaksioneve me kartelat e pagesave të lëshuara nga emetuesit vendorë të pajisjeve të vendosura në vend në vitin 2019 arriti në 200.3 miliardë denarë (rreth 3.2 miliardë euro) dhe ka shënuar rritje vjetore prej 7.6 përqind.

“Ngjashëm me numrin e transaksioneve të pagesave të bëra me kartelat e pagesave të lëshuara nga botuesit vendas të pajisjeve që ndodhen në vend, në vitin 2019 kemi vërejtur rritje të fortë të pagesave në tregti prej 18.7 përqind. Kjo rritje është për shkak të rritjes së pagesave me kartela në internet për 43 përqind, si dhe përdorimit të kartelave në pikat fizike të shitjes që është rritur për 17.2 përqind”, kanë informuar nga Banka Popullore.

Përndryshe, emetues të kartelave për pagesës janë bankat dhe “Diners Club International Mak” SHPKNJP Shkup, si kompani financiare për veprimtari financiare për lëshim dhe administrim me kartela të kreditit.

Tags

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close