fbpx

Nota përfundimtare varet nga puna gjatë gjithë vitit, jo vetëm nga onlajn mësimi, thonë mësuesit

Koronavirusi dhe masat jashtëzakonshme për mbrojtjes dhe parandalim të virusit nuk e ndryshuan datën e mbarimit të vitit shkollor. Ai do të përfundojë më 10 qershor, siç ishte praktika në të kaluarën dhe para pandemisë. Me mbylljen e shkollave, mësimi është transferuar në shtëpi dhe do të zhvillohet në atë mënyrë deri në fund të vitit shkollor. Menjëherë pas shpalljes së vendimit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës lëshoi ​​një udhëzim për mësuesit për mënyrë[n e vlerësimi të nxënësve, transmeton Meta, përcjell Portalb.mk.

Sidoqoftë, udhëzimi e hapi dilemën çka do të ndodhë në situatë kur nxënësit nuk janë të kënaqur me notën e tyre dhe dëshirojnë ta korrigjojnë atë. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi, në pres konferencë kujtoi dekretin me të cilin mësuesit mund të vlerësojnë nxënësit edhe onlajn.

“Kam nënshkruar udhëzim konkret, të përgatitur nga Byroja e Zhvillimit, për mënyrën e vlerësimit të nxënësve, në këto kushte, nga mësuesit. Deri më tani, nuk kemi pasur problem me procesin e vlerësimit, dhe vazhdojnë të vlejnë të gjitha detyrimet që do të zbatoheshin në rrethana të rregullta, por pa prezencë fizike”, tha Ministri Ademi.

Mësuesja Nadica Tanevska Janeva nga shkolla e mesme “Georgi Dimitrov” në Shkup, thotë se vlerësimi është pjesa që ngjall interesin më të madh në të gjithë publikun, veçanërisht te nxënësit dhe prindërit.

“Fakti që shumica e nxënësve tashmë ishin të vlerësuar me notë të parë në semestrin e dytë, e ka lehtësuar disi procesin e vlerësimit, por sigurisht që ka mënyra për të vlerësuar nxënësit dhe për të formuar një vlerësim përfundimtar, vjetor”, tha Tanevska Janeva për Meta.

Ajo thotë se përdor mënyra të ndryshme për të bërë vlerësimin.

“Nxënësit që kanë dëshirë të korrigjojnë notën përgjigjen gojarisht përmes aplikacionit Zum, rregullisht u jap detyra shtëpie, detyra kreative që ata i punojnë. Udhëzimet nga MASh janë të tilla që ata lënë hapësirë ​​që mësuesi të realizojë procesin dhe të gjejë mënyrën më të mirë”, shpjegon ajo.

Në këtë u ndërlidh edhe Gordana Boshnaçka, mësuese në shkollën rajonale “Strasho Pinxhur” në Gërçishte, komuna e Vallandovës, e cila jep mësim në klasë të kombinuar me nxënës të klasës së parë deri të pestën. Për mësimin në distancë më së shpeshti e përdorë platformën Zum dhe orët e gatshme prej “Eduino”. Ajo punon me fëmijë përmes prezantimeve në Power Point, ndërsa kur bëhet fjalë për vlerësimin, ajo u dërgon nxënësve deri në 10 pyetje të hapura, duke ofruar përgjigje për rrumbullakimin, plotësim, vizatime, prezantime dhe ngjashëm. Boshnaçka beson se udhëzimet janë të sakta dhe të qarta.

“E kam lexuar udhëzimin dhe udhëhiqem prej tij. Kam monitorim ditor të nxënësve për të regjistruar arritjet e tyre. Angazhimi i përgjithshëm gjatë gjithë viti shkollor do të ketë ndikim në notën përfundimtare, nuk ka të bëjë vetëm me tremujorin e fundit kur ndodhi situata me pandeminë, po flas për notën vjetore. Për vlerësimin, ndikon gjithçka që dërgohet si informacion kthyes”, shpjegon mësuesja.

Udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ofrojnë teknika dhe metoda, siç janë pyetje për ese, zhvillimi i projekteve, diskutimet në Skype ose Viber, prezantime multimediale, punime të posterëve, projektet / detyra për hulumtim, teste të njohurive, ushtrime kontrolluese të nxënësve dhe e-portofoli i nxënësve.

Gjatë vlerësimit, mësuesit mund të përdorin edhe pyetësor edhe kuizin si mjet për të krijuar teste për testim me detyra dhe pyetje me shumë zgjedhje, pyetje të hapura, pyetje me plotësim dhe përgjigje të shkurtra duke përdorur shumë mjete për ndarjen e materialeve, të tilla si: Google Forms, OneNote, Linolt, Padlet, Zoom, Kahoot, Mentimeter, Social, Ekipet e Microsoft, SurveyMonkey, Quizlet, Edmondo, ClassDojo, My Voice dhe të tjerë.

Sipas udhëzimit, testet nuk duhet të jenë voluminoze, gjegjësisht rekomandohet që ato të përmbajnë maksimum dhjetë detyra ose pyetje thelbësore.

Tags

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close