fbpx

ANALIZA: Të gjitha hapat – si të kontrolloni deklaratat vjetore për tatim, afati i korrigjimit skadon më 31 maj në mesnatë!

Deri më 31 maj në mesnatë të këtij viti, qytetarët – tatimpaguesit e regjistruar do të kenë mundësi për të konfirmuar ose korrigjuar të dhënat për të ardhurat e realizuara në vitin 2019. Më 1 qershor, Drejtoria për të ardhura publike do të “konstatojë” DVT-në (deklarata vjetore për tatim) tuaj si përfundimtare. Portalb.mk i publikon të gjitha të dhënat në lidhje me procedurën shqyrtimit dhe kontrollit të DVT, por edhe informacione se çfarë do të ndodhë nëse nuk e konfirmoni ose korrigjoni deklaratën ose çfarë nëse megjithatë nuk jeni dakord me të dhënat.

Inspektimi i DVT-së është rrjedhe e sipër, qytetarët duhet të kontrollojnë të dhënat …

Për herë të dytë këtë vit, qytetarët – të regjistruar si tatimpagues e kanë mundësinë që përmes sistemit të tatimve elektronike të DAP në mënyrë elektronike, pa humbu kohë dhe “nerva” para sporteleve, për të kontrolluar deklaratat e tyre vjetore për tatim.

Ky është dokumenti që DAP e vë në dispozicion të qytetarëve në mënyrë elektronike, përmes e-pdd.ujp.gov.mk, përkatësisht ua dërgon ato në mënyrë elektronike tatimpaguesve tashmë të regjistruar në këtë sistem. Hapi i parë për të “futur” në DVT është shënimi i e-mailit dhe fjalëkalimit tuaj.

Hapi i parë

Pasi lidhjes me taksën e transferimit elektronik, nga nga katër opsionet e ofruara për kontroll të tatimve zgjidhet “deklarata vjetore për tatim”.

Hapi i dytë
Hapi i dytë

Hapi i tretë ju çon në Deklaratën Vjetore për tatim klu është bërë përllogaritje e plotë e të ardhurave tuaja mbi të gjitha bazat, tatimi i përllogaritur dhe tatimi i paguar.

Hapi 3

Nëse në pikën 11. “Diferenca për pagesë plotësuese të tatimit mbi të ardhurat personale” keni bilancin “0”, atëherë nuk keni shumë për të paguar, përkatësisht do të thotë që tatimi mbi të ardhurat tuaja është paguar, por nëse keni një shumë të caktuar që është e diskutueshme për ju, atëherë duhet të vazhdoni në hapin tjetër “korrigjimi” – i cili është renditur si opsion në fund të DVT-së.

Hapi 4

“Gjatë gjithë muajit maj, përkatësisht deri në mesnatën e 31 majit, qytetarët, gjegjësisht çdo person fizik do të kenë mundësi  të kontrollojnë DVT-në dhe të konfirmojnë saktësinë e të dhënave. Nëse tatimpaguesi nuk pajtohet me të dhënat, ai mund të bëjë një korrigjim, dhe kjo mundësi është në dispozicion deri në orën 24:00 të 31 majit. Pastaj, Drejtoria për të ardhura publike do të konfirmojë të dhënat nga DVT me gjendjen e fundit në to dhe do t’i konsiderojë ato “përfundimtare” – shpjegon për Portalb.mk Ivana Donçevska nga Drejtoria për të ardhura publike.

Në DAP thonë se vitin e kaluar, në mënyrë elektronike janë korrigjuar rreth 6.500 deklarata të vjetore për tatim, me atë që ishin dërguar 795.000 deklarata tatimore. Përndryshe, kontrolli elektronik u mundësua për herë të parë vitin e kaluar pas operacionit për regjistrimin e detyrueshëm të e-pdd.

“Obligim për t’u regjistruar në sistemin e-Tatim personal ka çdo person fizik që gjatë vitit 2018 ka realizuar të ardhura në çfarëdo baze (paga, regres për pushime, të ardhura nga qiraja, nga fitimet e lojërave të fatit, nga jashtë dhe të ardhura të tjera që janë të cilat i nënshtrohen taksimit me tatimin mbi të ardhurat personale), me qëllim të pranimit deklaratës vjetore të plotësuar  të tatimit (PDD-DVT) nga DAP, si dhe për konfirmim ose korrigjim të të dhënave mbi të ardhurat dhe taksën personale të paguar”- kanë njoftuar nga DAP.

Këtë vit rreth 830 000 deklarata tatimore këtë vit – nën vëmendjen të veçantë bastoret!

Për dallim nga viti i kaluar, këtë vit, sipas vlerësimeve fillestare nga DAP, priten rreth 830 000 deklarata tatimore. Kontribut në rritjen e numrit të DVT-ve ka edhe Projekti “TVSH im”.

“Këtë vit presim një numër më të madh të tatimpaguesve, përkatësisht DVT elektronikë, e për këtë kanë ndikuar, përveç faktorët si qytetarët e rinj të rritur me të ardhura, dhe Projekti “TVSH im” i cili ka motivuar një numër të qytetarëve që të aplikojnë përmes sistemit elektronik” – shpjegojnë nga DAP për “Portalb” dhe theksojnë se sipas legjislacionit, pa detyrim për regjistrim elektronik mbeten qytetarë të cilët, për shembull, përveç pensionit, nuk kanë të ardhura të tjera ose qytetarë që kanë të ardhura vetëm në bazë të shtesave dhe shtesave shtetërore, ndihmës sociale, si kontributet për fëmijën e tretë.

Risia e këtij viti është zgjidhja e re ligjore për tatimin progresiv, që iu referohet të ardhurave më të larta se 1,080,000 denarë. Për këtë shumë kufi llogaritet tatim e sheshtë, shuma që do të tejkalojë këtë shumë tatohet me normë progresive.

Tatimi i të ardhurave, për të ardhurat nga puna, të ardhurat nga vetëpunësimi, të ardhurat nga e drejta e autorit dhe të drejtat e lidhura dhe të ardhurat nga shitja e produkteve bujqësore personale, paguhen me shkallë progresive, si vijon:

Mbi bazën vjetore të tatimeve, Shkalla e Taksës së të Ardhurave Personale

Mbi bazën vjetore për tatim Shkalla e tatimit në të ardhurat personale
 deri në 1.080.000 denarë  10%
 Prej 080.001 denarë  108.000 + 18% në pjesën e të ardhurave mbi 1.080.000 denarë

“Tatim i të ardhurave mbi të ardhurat nga të drejtat e pronësisë industriale, të ardhurat nga qiraja dhe nën-qira,të ardhura nga kapitali, fitimet kapitale, fitimet nga lojat me fat, të ardhura nga sigurimet dhe të ardhurat e tjera, paguhet me një normë të vetme prej 15%, thanë nga DAP.

Këtë vit, nën vëmendjen e DAP do të jenë të ardhurat e bastoreve të librave, duke pasur parasysh që vitin e kaluar pati reagime të shumta nga qytetarët.

“Kemi pasur një numër të madh të rasteve kur fitimet nga bastet sportive raportohen në emër të një qytetari, ndërsa ai qytetari nuk ka realizuar të ardhura të tilla. Këtë vit do të monitorojmë situatën në këtë segment pas përvojës së vitit të kaluar “- kanë shpjeguar nga DAP.

Deklarata vjetore për tatim për vitin 2019, të cilën qytetari ka korrigjuar dhe marrë statusin e deklaratës përfundimtare të tatimit, do të miratohet nga një zyrtar i Drejtorisë për të ardhura publike. Nëse qytetari ka raportuar korrigjim, atëherë zhvillohet një procedurë tatimore në të cilën DAP e kontakton personin për të përcaktuar vërtetësinë e të dhënave, përkatësisht procedurë për tejkalim të dhënat a paharmonizuara.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button