fbpx

Distancimi fizik të mos e pengojë shoqërimin social

Distancimi fizik nuk duhet të pengojë shoqërimin social, ndërsa kohën cilësore në këtë situatë duhet ta përdorim për mbështetje dhe inkurajim të ndërsjellë. Këtë mesazh e dërguan ekspertët të cilët morën pjesë në sesionin e videove informative të mbrëmshme të organizuar nga Qeveria për mbështetje psikologjike për qytetarët si pjesë e masave për parandalimin e përhapjes së kovid-19.

“Kujdesi për shëndetin mendor, në kushte të pandemisë, është po aq i rëndësishëm sa edhe kujdesi për shëndetin fizik”, thanë psikologu Ivo Kunovski dhe Marijana Stankoviq, specialiste e psikologjisë mjekësore dhe konsulente konjitive e sjelljes që janë pjesë e ekipit në Klinikën psikiatrike, transmeton Nova.

Stankoviq, specialist i psikologjisë mjekësore dhe konsulent kognitiv bihejviorist, vuri në dukje se frika, ankthi dhe tensioni janë të kuptueshme nga frika nga e panjohura dhe se përgjigja ndaj kësaj situate mund të jetë një dozë ditore e optimizmit, bisedës dhe përdorimit të Internetit dhe burimeve të tjera të mediave. ku mund të gjenden programe përmbajtje të caktuara arsimore të cilave qytetarët mund t’iu përkushtohen në periudhat e izolimit.

Ekspertët e Klinikës psikiatrike, të cilët punojnë në mbështetje të qytetarëve, theksojnë se izolimi fizik nuk duhet të identifikohet me distancimin shoqëror dhe se në këtë situatë duhet të gjenden zgjidhje kreative dhe praktike për shoqërim dhe aktivitete të lehta fizike në momentin kur masat të cilat aplikohen e lejojnë këtë, ose gjatë ndalimit të lëvizjes kur socializimi mund dhe duhet të realizohet përmes internetit dhe rrjeteve sociale.

Gjatë video sesionit informativ, u theksua se nga kjo situatë duhet të nxirren përfitime pozitive, siç është koha e cilësore më e gjatë që u hap në këtë situatë si mundësi që familjarët të përdorin njëri-tjetrin për mbështetje dhe inkurajim i cili si rezultat mund të për të forcuar marrëdhëniet dhe besimin.

Gjatë video sesionit u treguan numrat e telefonit dhe kanalet e tjera të komunikimit për mbështetje psikologjike, të cilat Ministria e shëndetësisë në bashkëpunim me Klinikën psikiatrike i ka hapur për ndihmë psikologjike falas për struktura dhe grupe të ndryshme qytetarësh.

Në këto numra të telefonit përgjigjen ekspertë, psikiatra nga Klinika psikiatrike.

Në numrin në 078 / 378-766 mund të telefonojnë gratë shtatzëna dhe lehona të cilat kanë nevojë për mbështetje psikologjike dhe mund të këshillohen nga ora 9 e mëngjesit deri në ora 16;

Në orën 072 / 919-009, mund të telefonojnë njerëzit me çrregullime të dëgjimit, të të folurit dhe të zërit mund të këshillohen ndërmjet orës 9 e mëngjesit dhe 16, si dhe përmes aplikacionit Viber;

Në numrin 070 / 291-657 ofrohet mbështetje psikologjike për personat që janë në vetë-izolim në gjuhën shqipe në periudhën nga 9 deri në 16 orë.

Në dispozicion ka edhe numra të tjerë telefonikë për mbështetje psikologjike, siç është numri 072 / 912-676 për prindërit e fëmijëve parashkollorë dhe fëmijëve të moshës shkollore.

Personat e moshuar të cilët janë në vetë- izolim mund të kërkojnë mbështetje psikologjike në 072 / 919-009.

Numri 078 / 378-728 është për adoleshentët dhe prindërit e tyre, ndërsa numri 070 / 291-574 për prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Tags

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close