fbpx

Rrebesh tenderësh shtetërorë të vitit të ri rreth 31 dhjetorit

Ministritë, agjencitë, institucionet shëndetësore, ndërmarrjet shtetërore dhe shfrytëzues tjera të buxhetit presin oferta pas shpalljeve për prokurime publike më 31 dhjetor, ditën e fundit të vitit.

Është e dukshme se bëhet fjalë për prokurime publike, për të cilat shpalljet janë publikuar në dhjetë ditët e fundit të dhjetorit, ndërsa afat i fundit për dorëzimin e ofertave është përcaktuar dita e fundit e vitit 2018, shkruan Meta.

Prandaj, disa orë para kremtimit të Vitit të Ri në Ministrinë e mbrojtjes – sektori i logjistikës pret të arrijnë ofertat për tenderin e shpallur për blerjen e softuerit për mjekësi ligjore (forenzikë) digjitale. Shpallja për këtë prokurim është botuar më 24.12.2018, ndërsa si afati i fundit është përcaktuar 31.12.2018 në ora 10.30.

Në Agjencinë për administratë më 31.12.2018 në ora 10 do të presin ofertat për shpalljen e prokurimit për mirëmbajtjen e sistemit për regjistrim të provimeve dhe transmetimit drejtpërdrejt, i cili është publikuar më 26.12.2018.

Sekretariati për implementimin e Marrëveshjes Kornizë ofertën për blerjen e shërbimit për larje, lustrim dhe pastrim kimike të automjeteve pas shpalljes së publikuar më 24.12.2018 do ta pret më 31.12.2018 në orën 11.00.

SHA Elektranat e Maqedonisë – Shkup pret oferta pas shpalljes për blerje të veglave elektrike më 31.12.2018 në ora 09, ndërsa shpallja është publikuar më 26 dhjetor.

Institucioni i shëndetit publik Klinika universitare për kirurgji digjestive më 25 dhjetor ka publikuar shpallje për prokurimin e shërbimit – projektim të dizajnit, logo, postim dhe mirëmbajtje të ueb platformës për nevojat e Klinikës për kirurgji digjestive Shkup, ndërsa ofertat do t’i pret më 31 dhjetor në ora 10:30 .

NP Ujësjellësi dhe Kanalizimi – Shkup pas shpalljes për mirëmbajtjen e kondicionerëve të ajrit me instalim të pjesëve të këmbimit të publikuar më 20.12.2018 ofertat do të pret më 31.12.2018 në ora 09.

Komuna Karposh, ndërkohë, ka publikuar shpallje për sigurimin e pronës dhe pajisjeve për nevojat e komunës më 12.20.2018, dhe ofertat i pret më 31.12.2018 në ora 09.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button