fbpx

Valë e Vitit të Ri me shpallje të vendeve të lira për punësime në institucionet shtetërore

Prej fillimit të dhjetorit, këtë vit, nuk ka pothuajse asnjë ditë në të cilën nuk ka shpallje për punësim në institucionet shtetërore dhe ndërmarrjet publike. Punësohen nëpunës shtetëror nëpërmjet shpalljeve që i publikon Agjencia për administratë, por edhe profile të ndryshme të punëtorëve dhe menaxherë në shpallje që i publikojnë vetë ndërmarrjet dhe institucionet, shkruan Meta.mk, transmeton Portalb.mk.

Ndër të tjera, Agjencia për Administratë ka publikuar shpallje për punësim të 15 nëpunësve shtetëror në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë – Sekretariati i përgjithshëm. Kërkohen aplikantë për pozitat në vijim: bashkëpunëtor i lartë për mbështetje ligjore, bashkëpunëtor i ri për mbështetje operative,  këshilltar për mbështetje të Sekretarit të përgjithshëm të qeverisë, bashkëpunëtor i ri për mbështetje logjistike për implementimin e rekomandimeve të Entit shtetëror për revizion, bashkëpunëtor i lartë për mbështetje organizative.

Agjencia për administratë gjithashtu ka publikuar shpallje për punësimin e 10 nëpunësve shtetëror në Ministrinë e punës dhe politikës sociale. Në shpallje kërkohen të interesuar për punësim si bashkëpunëtor i ri për analizë të buxhetit, këshilltar për implementim të politikave demografike, bashkëpunëtor i ri për mbështetje administrative-teknike dhe përpunim të të dhënave dhe dokumenteve për çështje gjyqësore dhe për përgjigje të ankesave në fushën e marrëdhënieve të punës, shef i Njësisë për sigurim të detyrueshëm dhe vullnetar të pensionit me financim kapital pensional. Pagat, varësisht nga vendi i punës shkojnë nga 20.900 deri 28.303 denarë.

Agjencia për Administratë publikoi një shpallje për punësimin e 14 drejtuesve në Agjencinë për punësim. Kërkohen kandidatë për menaxherët në qendrat e punësimit në Sveti Nikollë, Ohër, Krushevë, Negotinë, Makedonski Brod dhe Strugë … Paga për të gjitha vendet e punës është 28.277 denarë.

Ndërmarrja publike për infrastrukturë hekurudhore – Hekurudhat e Maqedonisë – Shkup këtë muaj lëshoi ​​një shpallje për punësimin e 18 personave.

Në shpallje kërkohen punëtorë nga shumë profile, duke përfshirë inxhinier- bashkëpunëtor i ri për hekurudha, teknik i ri i ndërtimtarisë, operator i ri i makinës,  inxhinier – bashkëpunëtor i ri për efikasitet energjetik, inxhinier – bashkëpunëtor i ri për instalimet elektroteknike, mirëmbajtësi i ri i sistemeve të sinjaleve të sigurisë …

Pagat, varësisht nga vendi i punës, janë nga 18.158 denarë në 23.746 denarë.

Vala e punësimeve vjen pas paralajmërimit se de-politizimi i administratës do të jetë prioritet për Ministrinë e teknologjisë së informacionit dhe administratës.

“Imperativet tona në periudhën e ardhshme do të jetë de-politizimi i administratës, riorganizimin dhe optimizimin e institucioneve, rritjen e kapacitetit për skrining dhe negociata dhe shërbime efikase e më të lira për qytetarët”, tha para pak kohe ministri kompetent Damian Mançevski, duke shtuar se asnjë nga punonjësit nuk do të mbetet të papunë, por në rast nevoje do të ketë shpërndarje vullnetare në sektorin privat.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button