fbpx

Në vitin 2015/2016 zvogëlohet numri i nxënësve dhe studentëve të vendosur në konvikte

Në konviktet për nxënës të shkollave fillore dhe të mesme dhe në konviktet për studentë në vitin 2015/2016 janë vendosur gjithsej 7.201 nxënës­studentë, që është zvogëlim për 2,8 për qind në krahasim me vitin paraprak 2014/2015, publikoi sot Enti Shtetëror për Statistikë.

Në konviktet për nxënës të cilët i vizitojnë shkollat e mesme fetare në vitin 2015/2016 janë vendosur 268 nxënës. Në raportet vjetore janë përfshirë 37 konvikte: për nxënës në shkollat fillore, për nxënësit në shkollat e mesme, për nxënës në shkollat e mesme fetare dhe konviktet e studentëve.

Konviktet për nxënës dhe studentë sigurojnë vendosje, ushqim dhe edukim të nxënësve dhe studentëve gjatë shkollimit jashtë vendit të banimit të prindërve të tyre ­ mbajtës.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button