Konetenjerët gjysmë-nëntokësor në Tetovë, foto: Fisnik Xhelili/Portalb.mk

Konetenjerët gjysmë-nëntokësor në Tetovë, foto: Fisnik Xhelili/Portalb.mk

Konetenjerët gjysmë-nëntokësor në Tetovë, foto: Fisnik Xhelili/Portalb.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button