Konsullata e nderit e Shqipërisë në Bosnje dhe Hercegovinë, foto: Fisnik Xhelili/Portalb.mk

Konsullata e nderit e Shqipërisë në Bosnje dhe Hercegovinë, foto: Fisnik Xhelili/Portalb.mk

Konsullata e nderit e Shqipërisë në Bosnje dhe Hercegovinë, foto: Fisnik Xhelili/Portalb.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button