Krenar Lloga, ministër i Drejtësisë. Foto: Meri Jordanovska

Krenar Lloga, ministër i Drejtësisë. Foto: Meri Jordanovska