Matthew Lawson, ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Shkup, foto: Vanço Xhambaski

Matthew Lawson, ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Shkup, foto: Vanço Xhambaski

Matthew Lawson, ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Shkup, foto: Vanço Xhambaski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button