Xhulian Vasalo (në anën e djathtë), zëvendësambasadori i BE-së në Shkup

Xhulian Vasalo (në anën e djathtë), zëvendësambasadori i BE-së në Shkup

Xhulian Vasalo (në anën e djathtë), zëvendësambasadori i BE-së në Shkup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button