Familjarët e viktimave të Spitalit Modular të Tetovës protestuan para Gjykatës së Tetovës

Familjarët e viktimave të Spitalit Modular të Tetovës protestuan para Gjykatës së Tetovës

Familjarët e viktimave të Spitalit Modular të Tetovës protestuan para Gjykatës së Tetovës

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button