Uzurpimi te Rruga te “Stacioni i Vjetër i Zjarrfikësve” në Tetovë, Blloku 37. Foto: Fisnik Xhelili/Portalb.mk

Uzurpimi te Rruga te “Stacioni i Vjetër i Zjarrfikësve” në Tetovë, Blloku 37. Foto: Fisnik Xhelili/Portalb.mk

Uzurpimi te Rruga te “Stacioni i Vjetër i Zjarrfikësve” në Tetovë, Blloku 37.
Foto: Fisnik Xhelili/Portalb.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button