RMV, sipërmarrësia e të rinjve mund të ndihmojë në uljen e papunësisë së tyre

Mbi 120 pjesëmarrës nga organizata të shoqërisë civile, përfaqësues të institucioneve dhe sektorit të biznesit, sektorit rinor, sipërmarrës të rinj dhe studentë dhe kompani të suksesshme rinore nga Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina dhe Turqia morën pjesë në forumin rajonal për ndërtimin partneritetet për mësim sipërmarrës, i cili u mbajt në Shkup në organizim të Këshillit Rinor Kombëtar të Maqedonisë (KRNM), transmeton Portalb.mk.

“Sipërmarrja e të rinjve është një nga zgjidhjet e shumta për uljen e papunësisë te të rinjtë. Shpresoj që nga ky forum dhe nga partneritetet që do të krijohen këtu, do të dalin zgjidhje kreative dhe inovative për promovimin e programeve që nxisin frymën sipërmarrëse te të rinjtë dhe krijojnë një mjedis të favorshëm për sipërmarrjen rinore. Por më e rëndësishmja, shpresoj se ky forum do të frymëzojë të gjitha palët e interesuara se qëllimet e mëdha mund të arrihen vetëm së bashku dhe se vetëm përmes pjesëmarrjes së konsiderueshme të të rinjve mund të kapërcehen pengesat me të cilat ballafaqohen vetë”, tha Mariana Angelova, Sekretare e Përgjithshme e KRNM.

Forumi, siç njoftoi organizatori, kishte për qëllim të inkurajojë ndërtimin e partneriteteve në rajon ndërmjet të gjithë aktorëve për mësimin e sipërmarrjes rinore . Pjesëmarrësit patën mundësinë të diskutojnë kuadrin rregullator për kompanitë rinore në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë, si dhe potencialin për partneritete strategjike për sipërmarrjen rinore.

“Jam veçanërisht i kënaqur që tema e të mësuarit të sipërmarrjes mblodhi së bashku një numër të madh përfaqësuesish nga sektori publik, privat dhe joqeveritar. Për të gjithë Ballkanin Perëndimor është shumë e rëndësishme ndërtimi i një ekosistemi për sipërmarrjeje në të cilin kompanitë rinore do të inkurajohen dhe mbështeten nga e gjithë shoqëria dhe mbi të gjitha nga institucionet. Ky është pikërisht qëllimi i projektit BY LEAP, si dhe misioni i të gjitha organizatave të përfshira në këtë projekt”, tha Darko Radicanin, drejtor ekzekutiv i Junior Achievement Serbia.

Kujtojmë që papunësia e të rinjve mbetet problem për të cilin Maqedonia e Veriut duhet të punojë shumë në këtë drejtim. Kjo është konstatuar në Raportin e fundit për vitin 2022 mbi progresin e Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj të integrimit evropian. Të rinjtë dhe përmbushja e nevojave të tyre mbetet sfidë e cila duhet adresuar dhe zgjidhur.  Sipas raportit papunësia e të rinjve mbetet e lartë në 30.9%, mirëpo theksohet se ajo është në rënie të vazhdueshme, por që ka shumë punë për t’u bërë në këtë drejtim.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button