Qytetarët e RMV-së kanë paguar privat 18.6 milion euro për testet PCR

Në kushtet e pandemisë, për shkak të mos ofrimit të më shumë termineve në publik dhe kontratave të panënshkruara me institucionet shëndetësore private (ISHP dhe ISHP) për diagnostikimin e Covid-19, të siguruarve nuk iu ofruan shërbime të mjaftueshme shëndetësore në kurriz të Fondi, thuhet në raportin përfundimtar të auditimit për Fondin për Sigurime Shëndetësore (FSSH) i publikuar nga Enti Shtetëror i Auditimit, njofton Portalb.mk.

Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, që nga fillimi i pandemisë në vend, në 33 laboratorë PZU dhe PZU janë kryer gjithsej 1.962.489 analiza, nga të cilat 1.337.238 janë PCR, ndërsa pjesa tjetër janë analiza të shpejta antigjenike. . Sipas të dhënave të publikuara për periudhën nga marsi 2020 deri në të njëjtin muaj të 2022, janë kryer mbi 800,000 teste PCR në shëndetësinë private, dhe mbi 500,000 në shëndetësinë publike.

“Numri i analizave të kryera dhe çmimi i këtyre shërbimeve në laboratorë privatë në periudha të ndryshme tregojnë për dalje të burimeve financiare të qytetarëve në shëndetësinë private. E llogaritur me çmimin më të ulët të tarifuar, sipas informacioneve publike, prej 1.400 denarë dhe 819.240 teste të kryera në PHU për dy vjet, është një shumë jo më pak se 18,6 milionë euro, pa marrë parasysh analizat e shpejta të antigjenit dhe tarifat më të larta. Çmimet janë deri në 5.500 denarë për test”, thuhet në raport.

Për shkak të pandemisë në vitin 2021, 106 nga gjithsej 116 institucione shëndetësore publike morën statusin e të paqëndrueshme për shkak të vëllimit më të ulët të realizuar të shërbimeve në krahasim me kompensimin e dakorduar.

Auditori shtetëror konstatoi gjithashtu se ka një raport të pabarabartë në kryerjen e shërbimeve shëndetësore kardiovaskulare-kirurgjikale në vitin 2019 dhe 2020 ndërmjet institucioneve shëndetësore publike dhe private. Gjegjësisht, Fondi ka lidhur kontrata me tre ISHP dhe dy ISHP për të cilat janë paguar 1.254.330 mijë denarë, prej të cilave 95% e shërbimeve ofrohen privatisht. Shumica e shërbimeve në ISHP kryhen nga Klinika Shtetërore e Kardiokirurgjisë, e cila edhe pse ka staf të kualifikuar, nuk ka kushtet e nevojshme hapësinore, gjë që ndikon negativisht në shtrirjen e aktivitetit shëndetësor.

Auditorët theksojnë se është e nevojshme që Ministria e Shëndetësisë të ndërmarrë aktivitete për të siguruar kushtet e nevojshme për të arritur konkurrencë më të madhe të shëndetit publik në kryerjen e shërbimeve shëndetësore kardiovaskulare-kirurgjikale. Vëllimi i shërbimeve të kryera në ISHP është dukshëm më i ulët se kompensimi i rënë dakord që paguhet nga Fondi.

Për shkak të krizës shëndetësore në vitin 2020, numri i kontrolleve në terren në objektet shëndetësore është ulur me 74%, gjë që rrit rrezikun e njohjes dhe pagesës së shërbimeve shëndetësore në një lloj dhe vëllim të ndryshëm nga ai i kryer. Në vitin 2020 janë kryer 83 kontrolle në objektet shëndetësore, krahasuar me 472 në vitin 2019. Numri më i ulët i kontrolleve janë kryer në spitalet me tarifat më të larta kontraktuale dhe janë konstatuar parregullsi në 85% të rasteve.

“Në procedurat e referimit për trajtim jashtë vendit, të siguruarve nuk u sigurohet mbrojtja dhe kontrolli i duhur ligjor dhe as sistemi i monitorimit dhe analizës së suksesit të trajtimit. Fondi ka evidentuar paradhënie për trajtim jashtë vendit të dhëna institucioneve shëndetësore të huaja në vlerë prej 209.772 mijë denarë, për të cilat nuk ka informacion të saktë për gjendjen e trajtimeve për shkak të dokumentacionit të pasiguruar”, thuhet në raportin e Entit Shtetëror për Revizion.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button