fbpx

Eva Cvetanovska: Qendra Kulturore Studentore do të na bashkojë dhe do të na kthejë ndjenjën e të qenit student

Mësim hibrid, shujtë studentore të subvencionuar, rritje të bursave, por edhe çmime për transport ndërurban – këto janë momentet kryesore me të cilat janë përballur studentët në vitin akademik 2021/22. Gjatë sfidave më të mëdha, në mbrojtje të të drejtave studentore ka qëndruar Parlamenti Studentor i Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – trupi më i madh studentor në të cilin marrin pjesë përfaqësues të studentëve në nivel universiteti.

Sipas Ligjit për Arsim të Lartë të vitit 2018-të, Parlamenti Studentor i mbron interesat e studentëve, merr pjesë në vendimmarrjen e organeve dhe trupave të universitetit dhe i përfaqëson studentët në kuadër të arsimit të lartë si anëtarë të komunitetit akademik.

Eva cvetanovska është kryetarja e dytë e Parlamentit Studentor të UK-së dhe mandati i saj po i skadon, kështu që së shpejti në UKM do të mbahen zgjedhje për përbërjen e re të kryetarit dhe anëtarëve tjerë të Parlamentit Studentor.

Në intervistë për Meta.mk, Cvetanovska flet për atë se çfarë është punuar nga përbërja aktuale e PSU UKM, por edhe për sfidat dhe gjendjet aktuale të universitetit më të madh të vendit. Cvetkovska flet edhe për gjendjen me shtëpitë studentore, nevojën për digjitalizim të universitetit, a e paralajmëroi edhe hapjen e Qendrës Kulturore Studentore, që do të jetë i pari i këtij lloji në RMV.

Ka kaluar një vit nga mandati i kësaj përbërjeje të Parlamentit Studentor të Universitetit. Një përmbledhje e shkurtër – çfarë bëri PSU UKIM vitin e kaluar në drejtim të përmirësimit të standardit studentor dhe promovimit të të drejtave të studentëve?

Do të veçoja momentet kryesore për të cilat u angazhuam që në fillim dhe që u deklaruan në kandidaturën time – së pari, më pak se një muaj pasi u zgjodha kryetare e PSU UKIM, organizuam një diskutim publik për ndryshimet në Ligjin për subvencionimin e ushqimit të studentëve, i cili gjithashtu u miratua me kërkesën tonë, por duke pasur parasysh situatën me pandeminë dhe faktin se institucionet nuk ishin të përgatitura në atë moment për të siguruar atë që ishte obligim ligjor, ne organizuam një debat publik se si studentët do të dëshironin të ndryshohet ligji dhe ai të vlen në vitin akademik 2021/2022. Sipas disponimit të studentëve, parashtruam kërkesë në Parlament për të ndryshuar ligjin në atë mënyrë që paratë për vakt të subvencionuar të mos derdhen nga 120 denarë në ditë që të mund të shpenzoheshin ekskluzivisht për ushqim, por studentët t’i pranojnë në fillim të secilit muaj dhe t’i shpenzojnë si duan vetë.

Gjithashtu, organizuam pesë konferenca shkencore studentore që synonin ngritjen e shkencës dhe veprimtarisë kërkimore-shkencore te studentët, ku ata patën mundësi të aplikojnë me punimet e tyre shkencore dhe, për hir të vërtetës, i mbajtëm kryesisht live dhe kaluan mjaft mirë.

Dy pikat kryesore të kandidaturës sime ishin përmirësimi i infrastrukturës arsimore, pra hapësira në të cilën studentët mund të studiojnë, të arsimohen dhe të ngrihen në aspektin kulturor. Shpallëm dy konkurse për studentë të Fakultetit të Arkitekturës – një për ndërtimin e Qendrës Kulturore Studentore (QKS) – Parlamenti mori vendim për ri-dedikimin e zyrave tona, të cilat janë mjaft të mëdha dhe pas tyre kanë një histori të përfaqësuesve jo legjitimë të studentëve, ndërhyrjet nga njësia speciale e policisë, rrëmbime e të tjera, që nga koha e Parlamenteve Studentore, përkatësisht nga momenti ku në fakt filloi lufta studentore, pastaj erdhëm ne (Parlamentet Studentore Universitare).

Vendosëm dhomat që mbajnë atë të kaluar t’i modifikojmë sipas shijes së studentëve dhe ta bëjmë këtë hapësirë ​​për të gjithë studentët e UKIM-it ku ata gjatë ditës mund të lexojnë, studiojnë, mbajnë konferenca, ndërsa në mbrëmje mund të mbajnë ngjarje kulturore, si ekspozita, shfaqje arti, koncerte, DJ sete etj.

Tenderi i dytë i shpallur për përmirësimin e infrastrukturës kishte të bënte me rinovimin e sallës së leximit të Kampusit Teknik, i cili aktualisht është i vetmi që nuk ka sallë leximi me kapacitet të mjaftueshëm për të mbështetur numrin e studentëve që studiojnë në fakultetet teknike. Kështu studentët nga Fakulteti i Arkitekturës zhvilluan zgjidhje për zgjerimin dhe rinovimin e sallës së leximit të Fakultetit Elektroteknik.

Fatkeqësisht, ai projekt varej nga fondet e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, nga ku duhej të investonin për ta realizuar, por nuk i morëm këtë vit për shkak të krizës, e cila nuk na lejon të investojmë fonde për rinovime. dhe mobile.

Ndërsa QSK, e cila financohet nga vetë fondet e PSU UKIM, aktualisht është në ndërtim e sipër dhe do të jetë gati deri në shtator, përkatësisht në fillim të vitit të ardhshëm akademik.

U pranua kërkesa jonë për rritje të bursave studentore, e cila dyfishoi bursat dhe futi bursa të reja për ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve.

Pas një raportimi nga një organizatë që mbron mbrojtjen e studentëve nga familjet me një prind, zbuluam se përfitimi për studentët e familjeve me një prind për të paguar gjysmën e shkollimit është hequr. Ne kemi reaguar menjëherë, kemi paraqitur kërkesë në UKIM dhe në Administratën e Rektorit të radhës kjo e drejtë u kthehet studentëve. Këtë kërkesë nga Parlamenti Shtetëror Studentor e dërguam në Qeveri që të mund të vlejë në të gjitha universitetet, jo vetëm në UKIM, jemi ende në pritje të përgjigjes, por të paktën ia dolëm që studentëve me një prind në UKIM t’ua kthejmë të drejtën, për të paguar gjysmën e tarifës për shkollim.

Vitin e kaluar, duke marrë parasysh sfidat me të cilat u përballen studentët, ju dërguat një sërë kërkesash institucioneve shtetërore, kryesisht Qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit, të cilat ishin më të thirrurat për të reaguar, por edhe Qytetit të Shkupit dhe Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve. Deri në çfarë mase do të thoshit se institucionet shtetërore, por edhe drejtuesit e Universitetit kanë vesh për kërkesat e studentëve?

Reagimi dallon nga institucioni në institucion. Për disa kërkesa hasëm menjëherë në mbështetje, për të tjerat ngecëm pak në labirintet institucionale për të zbuluar se kujt duhet t’ia paraqesim kërkesën realisht. Disa kërkesa ende nuk janë pranuar, ndaj ua lëmë gjeneratave pas nesh që t’i realizojnë.

Nuk kemi pasur ndonjë reagim vendimtar nga administrata e UKIM-it për kërkesat më të mëdha për të cilat duhen disa vite për të ndryshuar, por për disa kërkesa të tjera si mbështetja dhe lehtësimi i punës sonë, duke qenë se është ende një institucion i madh që është i rrethuar me rregulla, rregulloret dhe ligje, administrata na ka ndihmuar që t’ia dalim t’i realizojmë kërkesat tona. Në përgjithësi, nuk do të ankohesha shumë për gatishmërinë e UKIM për të na ndihmuar të paktën kur bëhet fjalë për disa kërkesa momentale.

Sa i përket institucioneve, jetojmë në një kohë politike të paparashikueshme, ku ndërrohen ministrat. Dy kërkesat kryesore të paraqitura në fillim, si Ligji për ushqimin e subvencionuar të studentëve dhe rritja e bursave u pranuan. Mënyra si u pranuan është e diskutueshme, megjithatë është një hap i madh përpara për standardin studentor.

Që nga viti i kaluar akademik, buxheti i studentëve është rritur me një masë tjetër të re – vaktin e subvencionuar të studentëve. Çdo student merr mesatarisht 2.400 denarë në muaj, mjete të dedikuara për një vakt të shëndetshëm gjatë ditës. A do të thoshit ju dhe sa do të thoshit që këto mjete janë të mjaftueshme për këtë qëllim, veçanërisht tani në një kohë të rritjes së inflacionit dhe çmimeve të produkteve?

120 denarë në ditë për një vakt në kushtet aktuale në të cilat jetojmë janë shumë pak, veçanërisht nëse institucionet duan të na inkurajojnë që të blejmë një vakt të shëndetshëm. Duke qenë se një sallatë kushton së paku 250 deri në 300 denarë, me 120 denarë mund të blejmë një byrek, që sipas standardeve nuk është edhe aq i shëndetshëm. Shpresoj që brezat e ardhshëm do t’ia dalin në luftën për rritje të këtij buxheti.

MASH i rriti edhe bursat, kështu që nga ky vit bursa të rritura do të marrin vetëm një pjesë e studentëve, gjegjësisht ata që aplikuan për herë të parë. Këto kushte të imponuara shkaktuan reagime te studentët, ndërsa Komisioni për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi konstatoi diskriminim indirekt. Cili është qëndrimi i PSU UKIM për rritjen e bursave dhe a do të bëhet diçka që bursat të jenë të barabarta për të gjithë studentët nga viti i ardhshëm akademik?

Formulimi i njoftimit ishte shkruar në atë mënyrë që nuk mund të kuptohej se bëhet fjalë për bursa që do të vlejnë vetëm për kuotën e re të studentëve të cilët do të aplikojnë. Kur e morëm vesh, menjëherë bëmë kërkesë për përfshirjen e të gjithë studentëve në këtë masë, por fatkeqësisht në momentin e caktuar buxheti ishte i tillë dhe nuk kishte kohë për një rebalancim urgjent se si mund të përfshiheshin. Paraqitëm kërkesë për sigurimin e mjeteve të mjaftueshme në buxhet për vitin e ardhshëm për të mbuluar të gjithë studentët. Duke qenë se mandati i kësaj përbërjeje të PSU po përfundon, shpresoj që gjenerata e ardhshme e përfaqësuesve të studentëve do të nxisë që të gjithë studentët të mbulohen menjëherë, sepse kjo nuk ka kuptim.

Sidoqoftë, dua të them se ky është një hap shumë i madh përpara, sepse brezat, pra ato dy-tre gjeneratat që fatkeqësisht nuk e fituan të drejtën për bursa të larta këtë vit, do të kalojnë dhe çdo gjeneratë e ardhshme do të vazhdojë t’i ketë bursat e dyfishta dhe kështu të paktën diçka mbetet në amanet të asaj që ne u angazhuam.

Me rritjen e çmimeve të karburanteve, çmimeve të biletave për transportin ndërurban po rriten vazhdimisht, gjë që sjell kosto shtesë për studentët. A po kërkohet ndonjë zgjidhje për këtë problem?

Menjëherë kemi paraqitur kërkesë për ngrirjen e çmimeve të biletave të autobusit për studentët dhe kemi diskutuar me disa institucione, por përgjigja ka qenë se janë transportues privatë dhe se është një ndërmarrje ose procedurë e madhe që duhet të ndërmerret për të ngrirë çmimet. Kishte njëfarë vullneti, por duke qenë se ne shohim që çmimet e ushqimeve nuk ngrihen, nuk do të dija çfarë të them për pritshmëritë për ngrirje të çmimeve të transportit publik. Megjithatë, ne vazhdojmë të luftojmë dhe do të vazhdojmë me këmbëngulje të parashtrojmë njëjtën kërkesë derisa t’u bie në mend se nuk ka mënyrë tjetër për të shkuar në shtëpi nëse çmimet rriten.

Na gëzon fakti që të paktën ndonjë kërkesë lidhur me transportin u pranua, përkatësisht u kthyen biletat falas për transportin hekurudhor për studentët dhe të rinjtë. Infrastruktura e trafikut hekurudhor, megjithatë, nuk është e mjaftueshme për të mbuluar të gjitha qytetet në Maqedoni, nuk i lejon të gjithë studentët të kthehen në shtëpi me tren, kështu që disa duhet të kthehen me autobus. Megjithatë, edhe për ata që do të përdornin ekskluzivisht të drejtën e transportit hekurudhor, mendoj se duhet të rritet rregullsia e këtyre linjave, pra të rritet e drejta për transport falas në linjat hekurudhore. Kjo u tha edhe në kërkesën tonë, kërkuam që çdo fundjavë të jetë falas. Shpresoj që shteti të na e plotësojë këtë kërkesë dhe të lejojë që studentët të kthehen në shtëpi çdo fundjavë, sepse çdo e dyta fundjavë nuk mjafton.

Shndërrimi i Pallatit të Bardhë në konvikt studentor ishte kërkesa e PSU UKIM pas vendimit të Gjykatës për konfiskimin e selisë luksoze të partisë VMRO-DPMNE. Pas kësaj kërkese pasuan reagime dhe akuza për gjoja partizim të PSU UKIM, pasi një kërkesë e ngjashme ka bërë edhe LSDRM. Nga lindi ideja për këtë kërkesë të PSU UKIM?

Sinqerisht, ishte një rastësi tragjike. Ne kemi folur për këtë shumë kohë më parë, shumë përpara mandatit tim. Narrativa mbizotëruese mes studentëve është në linjën që ne duhet të zotërojmë të gjithë luksin që gëzojnë politikanët. Tashmë në mandatin e kaluar flitej në vija cinizmi që në momentin që konfiskohet, të shkojmë të flemë dhe të shijojmë hapësirën ku ata janë kënaqur. Në momentin kur e pamë këtë dhe i lexuam komentet, u fol mes delegatëve të PSU-së që ne të reagonim shpejt dhe të dilnim të parët me kërkesë që do t’u drejtohej dy partive politike dominuese, sepse cilado që vjen në pushtet, po “tallet” me studentët. Ne shpresonim në mbështetje nga qeveria aktuale, por edhe nga opozita që ja ajo që iu mor atyre, ata vullnetarisht ua japin studentëve që ta përdorin. Ishim mjaft të befasuar, nuk e dinim që edhe LSDRM e kishte paraqitur këtë kërkesë. Ishte një rastësi tragjike, por nuk vazhduam të japim shpjegime. Në fund të fundit, qëndrimi ynë është se cilado parti që të jetë në pushtet, nëse paraqet diçka që është në favorin tonë, ne do ta mbështesim dhe presim mbështetje edhe për kërkesat tona. Situata politike në të cilën jetojmë është e tillë që duhet të balancosh dhe të luash me të gjitha partitë që janë në pushtet. Ata që më njohin mua dhe delegatët në PSU e dinë që ne nuk jemi të përcaktuar në aspektin partiak, madje edhe nëse ka delegatë të përcaktuar në aspektin partiak, ata kurrë nuk pozicionohen në mënyrë që të kërkojnë interesa partiake, por ekskluzivisht interesa studentore. Ishte një rastësi tragjike, por nuk vazhduam të shpjegonim njëri-tjetrin. Në fund të fundit, qëndrimi ynë është se cilado parti që të jetë në pushtet, nëse paraqet diçka që është në favorin tonë, ne do ta mbështesim dhe presim mbështetje edhe për kërkesat tona. Situata politike në të cilën jetojmë është e tillë që duhet të balancosh dhe të luash me të gjitha partitë që janë në pushtet. Ata që më njohin mua dhe delegatët në PSU e dinë që ne nuk jemi të vendosur partiakë, madje edhe nëse ka delegatë të vendosur partiakë, ata kurrë nuk veprojnë në atë mënyrë që të kërkojnë interesa partiake, por ekskluzivisht interesa studentore.

Cili është mendimi yt për gjendjen me akomodimin dhe ushqimin në konviktet e studentëve në Shkup? A do të thoshe se situata po përmirësohet nga viti në vit?

Mendoj se është duke u përmirësuar. Për momentin do të fillojë rinovimi i konvikteve studentore “Kuzman Josifovski Pitu” dhe “Stiv Naumov”. Sa i përket ushqimit, ne kishim bërë disa sondazhe për studentët dhe reagimet dhe përgjigjet janë gjithmonë diametralisht të ndryshme. Ose ka përgjigje se ushqimi është i shkëlqyer dhe i mrekullueshëm ose se është i keq. Duke qenë se nuk jetoj në konvikt studentor, nuk mund ta përshkruaj me fjalë gjendjen reale, por fakti që konviktet studentore kanë filluar të rinovohen është një hap i madh përpara drejt ofrimit të kushteve më të mira për studentët.

Kur bëhet fjalë për digjitalizimin, dëgjojmë vazhdimisht për nevojën e futjes së tij, por në të njëjtën kohë dëgjojmë edhe për buxhetin modest të universitetit, i cili padyshim nuk mund ta mbështesë. A ka ndonjë paralajmërim për digjitalizimin e universitetit më të madh në vend?

Digjitalizimi po lëviz në dy drejtime – njëri është digjitalizimi i procesit arsimor, që nënkupton materialet dhe komunikimin me profesorët në mënyrë elektronike më të organizuar, monitorimin dhe regjistrimin e ligjëratave etj., ndërsa nga ana tjetër është puna administrative që ka vërtet nevojë. të digjitalizohet sepse jetojmë në vitin 2022 dhe nuk ka kuptim të paraqes provimet edhe në formë elektronike edhe fizike.

Nga njëra anë, për digjitalizimin e procesit arsimor u krijua sistemi iKnow, i cili digjitalizon procesin arsimor, në atë drejtim gjërat po ecin mirë, por në drejtim të digjitalizimit të punës administrative, për fat të keq nuk ka absolutisht asnjë përgjigje dhe shpresoj që administrata e UKIM-it ta marrë seriozisht këtë kërkesë pasi duhet të hyjmë në vitin 2022.

Pjesë e angazhimeve në fillim të mandatit tuaj ishte lista unike e shpenzimeve, për të gjitha fakultetet dhe studentët dhe më pas njoftimi ishte se do të angazhoheni që shteti të marrë detyrimet për pagesën e shpenzimeve. Sa i realizueshëm është ky hap?

Pjesa që shteti të marrë përsipër këtë barrë financiare nga studentët është mjaft e realizueshme në kushte ideale, por për fat të keq, për shkak të mungesës së shpejtësisë dhe ngathtësisë së institucioneve, mendoj se do të duhej kohë për të realizuar këtë kërkesë. Këtë e kemi dorëzuar në disa raste, e kemi dorëzuar edhe në Deklaratën për Rininë dhe Ardhmërinë, të cilën e kanë nënshkruar gjashtë parti politike dhe MASH. Këtë e kam deklaruar vazhdimisht në kërkesat e mia drejtuar MASH-it, por është një projekt i madh për të cilin do të duheshin vite për të realizuar. Lidhur me listën e shpenzimeve në nivel të UKIM-it, jam informuar se është hartuar, por procedura për t’u votuar duhet të kalojë në të 23 fakultetet dhe institutet që të hidhet në votim në UKIM. Është një procedurë e gjatë. Fatkeqësisht, në këtë mandat nuk do të shohim realizim, por pozitive është së është përgatitur dhe se do të vihet në votim në nivel të fakulteteve.

Nga viti i ardhshëm akademik, Shkupi do të fitojë një qendër kulturore studentore. Kjo do të jetë një hapësirë ​​ku studentët do të punojnë, socializohen dhe argëtohen. Si do të funksionojë kjo hapësirë ​​dhe kur mund të presim hapjen e saj?

Hapësira do të funksionojë në atë mënyrë që gjatë ditës do të jetë e lirë që studentët të vijnë, të pinë kafe, të shoqërohen, të lexojnë dhe të punojnë së bashku në projekte, më tej, nëse ka nevojë për të organizuar konferencë studentore, edukim, diskutim apo debat për tema relevante, hapësira do të jetë e lirë për çdo student që të vijë dhe t’ië organizojë këto ngjarje. Në mbrëmje do të ketë program kulturor, hapësira do të pajiset në mënyrë që të mundësojë organizimin e koncerteve, festave, DJ seteve. Kemi panele për ekspozitë të veprave artistike, do të përshtaten për të pritur shfaqje, shfaqje filmash dhe më shumë. Shpresoj që studentët do ta shfrytëzojnë këtë hapësirë. Ka të formuar një ekip studentësh të cilët do të jenë koordinatorët e të gjithë vendit dhe do të hartojnë programin e QSK dhe ekipi përbëhet nga studentët e katër fakulteteve të artit, sepse ata e dinë më së miri. Shpresoj që ky të jetë një vend takimi që studentët do ta ndiejnë si të veti dhe pas dy vitesh jetesë në pandemi dhe kemi humbur ndjenjën se jemi studentë në përgjithësi, shpresoj që kjo hapësirë ​​të na bashkojë dhe do të na e kthejë atë ndjenjë dhe do të organizohen ahengje. Ky vend është për ahengje.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button