fbpx

Është konfirmuar rasti i parë i Murtajës afrikane të derrit në RMV

Në bazë të rezultateve të marraa laboratorike nga Instituti për mjekësi veterinare nga 06.01.2022, Agjencia për ushqim dhe veterinari (AUV) e konfirmoi rastin e parë të pranisë së sëmundjes Murtaja afrikane të derrit në dy vende kultivuese në fshatin e Dellçevës, ku kanë ngordhur 14 derra.

Siç informojnë nga AUV, drejtori Nikollçe Babovski solli vendim me të cilin urdhërohet ndërmarrja e masave kontrolluese dhe mbrojtëse për asgjësim të sëmundjes, ndërsa për paraqitjen e sëmundjes zyrtarisht i njoftoi edhe Organizatën botërore për mbrojtje shëndetësore të kafshëve dhe Komisionin evropian.

Në këtë zonë janë urdhëruar masa për ndjekje të gjendjes dhe për zbatim të masave të prëforcuara të bio-sigurisë së fermave, ndërsa do të përforcohen edhe kontrollet.

Ndryshe, ndalohet qarkullimi dhe lëvizja e derrave, mbajtja e ekspozitave apo ngjarjeve të tjera sportive apo kulturore për të gjitha kafshët e prekshme nga kjo sëmundje në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe deri në fund të këtij muaji inventarizimi i jashtëzakonshëm i derrave dhe një klinik. do të bëhet ekzaminimi.

Ekipet e ekspertëve të përbëra nga përfaqësues të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, MPB-së, përfaqësues të vetëqeverisjes lokale të Komunës së Dellçevës dhe shoqatave veterinare, që nga dje janë në terren dhe po zbatojnë masat e urdhëruara me vendimin e miratuar. . Në fermat ku është konfirmuar prania e sëmundjes janë eutanizuar (vrarë në mënyrë humane) 6 derra, janë marrë mostra për ekzaminim laboratorik dhe kufomat e kafshëve të ngordhura dhe të eutanizuara, nën mbikëqyrjen zyrtare, janë hequr dhe varrosur në mënyrë të sigurt.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button