fbpx

Aziz Sulejmani: Në kuadër të projektit Rinia Lufton Gjuhën e Urrejtjes, u realizuan katër aktivitete (VIDEO)

Organizata Joqeveritare Liberal Alternative Institute ka një dekadë që merret me projekte për të rinj, ku fokusi kryesor është ngritja e vetëdijes, angazhimi dhe aktivizmi social i të rinjve. Kjo, si një interes i përgjithshëm shoqëror për ngritjen e vetëdijes por, mbi të gjitha, për një shoqëri më progresive, një shoqëri e cila është e gatshme t’i ndihmojë komunitetit të vet dhe të angazhojë të rinjtë të kenë një rol vendimmarrës në proceset kyçe, shkruan Portalb.

“Katër projektet e fundit janë në kuadër të një projekti të madh të quajtur Youth Combating Hate Speech, i cili u mbajt në një shkollë verore në Strugë. Nga pjesëmarrësit e asaj shkolle verore kanë buruar katër projekte të tjera. Këto projekte janë lokale dhe ralizohen nga pjesëtarë të cilët vijnë nga vende të ndryshme të Maqedonisë.” tha Aziz Sulejmani, anëtar i OJQ LAI.

Në kuadër të projektit Rinia Lufton Gjuhën e Urrejtjes, u realizuan këto evente: Tetovo Interfaith Youth Week, Metamorphosis, Together dhe Brave.

“Projekti i parë kishte për qëllim që të mbëlidhte të rinj të fejave të ndryshme në një tryezë dhe të ndanin aspektet teologjike dhe duke u fokusuar në aspektin se si bashkëpunimi ndërfetar mund ta luftojë gjuhën e urrejtjes. Ky projekt ka pasur pjesëmarrës të feve të ndryshme në Maqedoni. Përveç bisedave mbi gjuhën e urrejtjes, kishte edhe vizita nëpër objekte fetare.” tha Sulejmani.

Together kishte për qëllim që t’i sjellë bashkë të rinjtë e shkollave të mesme. Fokusi kryesor ishin aspektet kulturore dhe tradicionale. Komunitete të ndryshme etnike kanë marrë rolin e një grupi tjetër etnik, duke përfshirë këtu këngët, gjuha, traditat, duke performuar në një shfaqje. Kjo u bë me qëllim që të rinjtë të njihen me kulturat e njëri-tjetrit.

“Ky aktivitet bëri që të rinjtë të kuptojnë që pavarësisht se jemi të ndryshëm, kulturat ndonjëherë kanë edhe elementet e tyre të përbashkëta dhe si të tilla ato na afrojnë. Mbi të gjitha, ne duhet të shfaqim respekt ndaj kulturave të tjetra. Duke performuar në një shfaqje të tillë na bën të kuptojmë që gjuha e urrejtjes jo që është e dëmshme, por, është diçka e panevojshme.” u shpreh Azizi.

Ndërsa me Metamorphosis, ata kishin për qëllim që rrëfimet e realta me gjuhë të urrejtjes t’i shndërrojnë në vepra arti. Ky aktivitet u realizua me Fakultetin e Arteve të UT-së. Këto vepra të artit u ekspozuan të hënën në Galerinë e Arteve në Tetovë.

“Ndërsa me Brave, i cili kishte për fokus nxënësit e shkollave të mesme, ku ata morën njohuritë e nevojshme se si mundemi ne ta luftojmë gjuhën e urrejtjes dhe bullizmin që e hasim në rrjetet sociale. Kjo u mbajt në katër webinare të ndryshme, ku u ligjërua për aspektet legale, diskriminimi gjinor, mbi gjuhën e urrejtjes që shfaqet në rrjetet sociale dhe si përmbyllje u bë një bisedë joformale në një lokal në Tetovë.” tha Aziz Sulejmani.

Ky projekt u realizua me shumë sukses dhe kishte një impakt të mirë te të rinjtë. LAI do të vazhdojë të realizojnë aktivitete të ngjashme. Nga kjo organizatë theksojnë se është shumë e rëndësishme që të rinjtë  të kyçen në projekte të këtilla. Sipas tyre, Maqedonia e Veriut në aspektin institucional nuk ka punuar mjaftueshëm që të rinjtë të angazhohen dhe kjo është një hendikep i madh.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button