fbpx

Fitch: Denar mbetet i qëndrueshëm, sistemi bankar rikonfirmon rezistencën ndaj goditjes pandemike

Rreziqet e jashtme zbuten më tej nga linja e përgjigjes e miratuar nga Banka Qendrore Evropiane ndaj Bankës Kombëtare, thuhet në raport nga agjencia e vlerësimit të kredisë.

Denari mbetet stabil, kurse kursi fiks është ankorë kyçe e stabilitetit të ekonomisë së Maqedonisë, konstaton agjencia e vlerësimit të kredive “Fitch” në raportin në të cilin e konfirmon vlerësimin e vendit “BB+” me negativ. perspektiva, njoftoi Banka Kombëtare, transmeton 360 shkallë.

Sa i përket rezervave valutore, u konstatua se ato arritën në 3.7 miliardë euro në shtator dhe duke pasur parasysh pozicionin e mirë të jashtëm, ato pritet të jenë të qëndrueshme në vitin 2022 dhe 2023, duke ruajtur mbulimin e duhur.

Raporti thekson gjithashtu uljen e normës bazë të interesit në nivelin më të ulët historik, ku Fitch pret një politikë monetare të dobësuar të Bankës Kombëtare në periudhën e ardhshme, në mungesë të rritjes së normës së inflacionit gjatë vitit të ardhshëm dhe presioneve të mëtejshme në tregun e brendshëm valutor.

Fitch vlerëson se sektori bankar ka ruajtur një themel të fortë pavarësisht goditjes pandemike dhe heqjes graduale të masave të sektorit financiar për të “lehtësuar” barrën financiare për familjet dhe bizneset. Aty thuhet se sistemi bankar është i kapitalizuar dhe fitimprurës në mënyrë adekuate.

Nga ana tjetër, rreziqet e jashtme zbuten më tej nga linja e miratuar nga Banka Qendrore Evropiane për Bankën Kombëtare.

Rritje

Agjencia parashikon rritje të ekonomisë së Maqedonisë prej 4,1 për qind në vitin 2021 dhe 4,3 për qind në vitin 2022, si rezultat i kushteve të favorshme ekonomike në tregjet kryesore të eksportit. “Disponueshmëria e kredisë së brendshme, rritja e vazhdueshme e pagave dhe investimet publike do të mbështesin kërkesën e brendshme, por rimëkëmbja do të varet tërësisht nga zhvillimi i pandemisë dhe shkalla e popullsisë së vaksinuar,” thuhet në raportin e Fitch.

Deficiti

Deficiti buxhetor i Agjencisë për vitin 2021 pritet të jetë 6.1% e PBB-së, që është më e ulët se parashikimi i rishikuar i qeverisë prej 6.5% të PBB-së. Siç thuhet në raport, Projektbuxheti i Qeverisë për vitin 2022 është në përputhje me Strategjinë Fiskale 2022-2026, e cila parasheh uljen e deficitit buxhetor në 4.3 për qind dhe 3.5 për qind të PBB-së në vitin 2022 dhe 2023, përpara se të arrijë në 2.2 për qind. të PBB-së deri në vitin 2026.

Sipas Fitch, miratimi i ligjit të ri të buxhetit mund të ofrojë mbështetje të fortë për konsolidimin fiskal nëpërmjet futjes së një kuadri fiskal të rinovuar, duke përfshirë rregullat fiskale dhe ngritjen e një këshilli fiskal.

Agjencia pret që borxhi i qeverisë të arrijë në 53% të PBB-së deri në fund të këtij viti dhe 55.3% të PBB-së deri në vitin 2023. Deficiti buxhetor do të bjerë në 3% të PBB-së deri në vitin 2023, ndërsa investimet e huaja direkte neto pritet të pozicionohen në 3.1% të PBB-së deri në vitin 2022, duke financuar plotësisht deficitin e llogarisë korente.

Klasifikimin e kredive

Vlerësimi i kredisë së një vendi, sipas Ministrisë së Financave, nga ana tjetër, tregon shkallën e rrezikut të investimit në të dhe është një nga treguesit kryesorë që investitorët potencialë marrin parasysh kur marrin vendimet e tyre.

“Vlerësimi i kredisë ka një ndikim pozitiv në vendimet për investime në një vend, i cili më tej ka një ndikim në të ardhmen në rritjen ekonomike, rritjen e eksporteve, rritjen e punësimit dhe rritjen e pagave. “Konfirmimi i vlerësimit të kredisë së vendeve gjatë një pandemie ka efekt edhe në uljen e kostos së borxhit të qeverisë, duke arritur kështu kursime në pagesat e interesit”, thonë nga Ministria e Financave.

 

 

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button