fbpx

Të rinjtë nga gjashtë komuna kanë zgjedhur projekte të gjelbra që ata po kërkojnë nga kryetarët e bashkive të ardhshme

Të rinjtë nga komunat Çair, Aerodrom, Karposh, Kisela Voda, Kumanovë dhe Prilep dorëzuan projekte konkrete të gjelbra tek kandidatët për kryetarë të ardhshëm të këtyre qeverive lokale. Përmes projektit “Eko-Aktivizmi Dixhital Rinor për Komunat e Gjelbra”, shoqata mjedisore “Go Green” arriti të përfshijë të rinjtë për të dhënë idetë dhe sugjerimet e tyre për zhvillimin e ardhshëm të komunave, por edhe për të detyruar përfaqësuesit e partive dhe kandidatët e pavarur që të përmbushin angazhimet e të rinjve në mandatin e tyre katërvjeçar.

Anila Murati, një prej vullnetareve të projektit për eko-aktivizmin e të rinjve në Çair nga “Go Green” për “Portalb.mk” shpjegon se nga të rinjtë ka pasur interesim të madh për projekte të gjelbra. Rreth 100 të rinj aplikuan me idetë e tyre për ndonjë ndryshim në komunën e Çairit, por, vetëm 10-të u pranuan.

“U munduam të zgjedhim 10 projektet më të mira, të cilat pamë që mund të realizohen nga ana e komunës. Po i përmend disa nga projekte e përzgjedhura si: riparim i fontanës në Parkun e Çairit, të riparohet parku rreth poliklinës së Çairit, riparimin e disa asfalteve dhe shumë të tjera.” tha Anila Murati.

Ajo shton se edhe pas përfundimit të dy raundeve zgjedhore të zgjedhjeve lokale, kryetarët e ardhshëm të komunave do ta mbajnë fjalën.

“Momentalisht jemi në euforinë e zgjedhjeve. Por, ne e pamë që çdo kandidat potencial për kryetar në planprogramin e tyre kishin të përfshirë eko-projekt. Ne na konvenon kjo gjë për arsye se kjo tregon që ne me çdo kryetar që do të fitojë, do kemi bashkëpunim të mirë.” u shpreh Anila Murati.

Përveç Çairit, të rinjtë në pesë komunat e tjera u kërkuan kryetarëve të ardhshëm të komunave të zbatojnë projekte specifike.

Pra, në Kisela Voda, të rinjtë kërkojnë shtigje biçikletash në të gjithë komunën, si dhe rinovimin e parkut në qendër të Draçevës, por edhe për të bërë një plan për përzgjedhjen dhe kompostimin e mbeturinave. Më shumë rreth propozimeve të të rinjve nga Kisela Voda mund të lexoni këtu.

Të rinjtë nga Aerodromi, nga ana tjetër, i kërkojnë kryetarit të ardhshëm të rregullojë kanalin në vendbanimin e Lisicës, i cili është i mbingarkuar me bar dhe plot mbeturina. Ata po kërkojnë gjithashtu pastrimin e deponive ilegale, veçanërisht në Novo Lisiçe, si dhe parkingje për biçikleta.

Të rinjtë nga Karposhi kërkojnë mbjellje të pemëve rreth City Mall, kosha për selektimin e mbeturinave, ndërtimin e një fabrike kompostimi, parkingje për biçikleta dhe rinovim i  urës së Kombeve të Bashkuara.

Nga kryetari i ardhshëm i Kumanovës, të rinjtë kërkojnë zhvendosjen e deponisë nga vendbanimi Sredorek, si dhe shtigje biçikletash në rrugët Goce Delchev dhe Done Bozhinov.

Ndër propozimet e paraqitura nga të rinjtë në Prilep, pas zgjedhjeve lokale, kryetarit të Prilepit i kërkohet të ndërtojë një shteg biçikletash nga vendbanimi Varosh në spital, si dhe ndërtimin e një parku për kafshë dhe plehrash në periferi të qytet

“Go Green” gjithashtu ka prodhuar një broshurë si pjesë e projektit, përmes së cilës të rinjtë në vend kanë mundësinë të mësojnë se çfarë janë komunat e gjelbra dhe se ka mjete demokratike për t’u përfshirë në diskursin publik, në të cilat ata mund të bëjnë ndryshimin.

Projekti “Eko-Aktivizmi Rinor Dixhital për Komunat e Gjelbra” financohet nga Fondacioni Heinrik Ball, dega rajonale e të cilit ndodhet në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button