fbpx

Studentët nga familjet me një prind do të paguajnë gjysmë participim në të gjitha fakultetet e UKM-së

Universiteti Shën Kirili dhe Metodi në Shkup ua kthen të drejtën studentëve me një prind të vetëm që të paguajnë gjysmën e shumës së regjistrimit në universitet. Ky vendim u mor në seancën e fundit të udhëheqësisë së rektoratit, transmeton Portalb.mk.

Konkursi për aplikim u shpall dje dhe do të zgjasë për 14 ditët e ardhshme. Të drejtë për uljen e participimit ka çdo student që është regjistruar në semestrin dimëror të studimeve universitare, e drejta prindërore e të cilit ushtrohet nga vetëm një prind. Kjo do të thotë që në konkur mund të paraqitet çdo student që ka vetëm një prind të regjistruar në certifikatën e lindjes, ka një prind të vdekur ose një prind që ka humbur të drejtat prindërore.

Studentët duhet të aplikojnë në konkursin e shpallur jo më vonë se 6 tetor dhe Kryetarit të Komisionit në njësinë e tyre duhet t’i paraqesin aplikim në të cilin ata studentë të viteve të larta do të deklarojnë suksesin mesatar të provimeve, kurse studentët fillestar – numrin e përgjithshëm të pikëve sipas të cilit ata u regjistruan në vitin e parë.

Renditja e studentëve, aplikimet e të cilëve do të miratohen duhet të publikohen jo më vonë se 13 tetori, pas së cilës aplikantët kanë të drejtën e kundërshtojnë. Lista përfundimtare e fituesve të përshtatshmërisë për të zvogëluar bashkëpagesën do të shpallet më së voni deri më 27 tetor.

Të gjitha informacionet dhe dokumentet e nevojshme që studentët do të duhet të dorëzojnë në fakultetet e tyre gjenden në Njoftimin e brendshëm të publikuar nga UKM.

UKM aktualisht është i vetmi universitet shtetëror që ka rikthyer të drejtat e studentëve në këtë kategori. Paraprakisht, nga Universiteti “Shën Klimenti i Ohrit”në Manastir për“ Meta.mk”  thanë se nuk mund të gjejnë bazë ligjore për uljen e shkollimit të studentëve me një prind. Për momentin, nuk ka njoftim për ndryshime nga Universiteti “Goce Dellçev” në Shtip.

Kuvendi studentor i Universitetit në UKM mirëpriti vendimin e Universitetit.

Për të drejtën e studentëve me familje një prindërore të paguajnë gjysmë participimi e para reagoi organizata civile “One Can-Youth”.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button