fbpx

Ajri i Shkupit në shkurt dhe mars ishte më i ndotur se në periudhën e njëjtë vitin e kaluar (Infografik)

Masat që i ndërmorën shteti dhe autoritetet komunale për të zvogëluar ndotjen e ajrit në Shkup janë të pamjaftueshme. Të dhënat nga stacionet matëse të Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor për ndotjen e ajrit në kryeqytet tregojnë se këtë dimër, në shkurt dhe mars, ajri ishte më i ndotur krahasuar me muajt e njëjtë të vitit të kaluar, shkruan Meta.mk, transmeton Portalb.mk.

“Meta.mk” analizoi raportet mujore për cilësinë e ajrit ambiental në Shkup për shkurt dhe mars 2021 dhe i krahasoi ato me muajt identikë të vitit të kaluar. Rezultatet tregojnë se madje 24 ditë në shkurt të këtij viti në stacionin matës në Qendër, përqendrimi i grimcave PM 2.5 ishte mbi përqendrimet e lejuara maksimale prej 25 mikrogramë për metër kub. Në stacionin matës në Karposh, rezultat identik shqetësues është lexuar gjatë matjeve në 22 ditët të shkurtit të kaluar.

Muaji shkurt

Në stacionin matës në Qendër, përqendrimi mesatar ditor i grimcave PM 2.5 në shkurt 2021 arrit shifra shqetësuese  48.84 mikrogramë për metër kub, ndërsa në të njëjtin muaj të vitit të kaluar ishin matur 32.18 mikrogramë për metër kub.

Në stacionin matës në Karposh, përqendrimi mesatar ditor i grimcave PM 2.5 në shkurt 2021 ishte 39.65 mikrogramë për metër kub, ndërsa në të njëjtin muaj të vitit 2020 në këtë lokacion ishin matur 38.96 mikrogramë për metër kub.

Dimrin e kaluar, situata ka qenë e përkeqësuar edhe te matjet e regjistruara të grimcave PM 10 në ajrin e Shkupit. Kështu, në stacionin matës në Gazi Babë, përqendrimi mesatar ditor i grimcave PM-10 në shkurt 2021 ishte 65,11 mikrogramë për metër kub, ndërsa vitin e kaluar në shkurt ishin matur 50,33 mikrogramë për metër kub. Për të përkujtuar, përqendrimi mesatar ditor i lejuar i grimcave PM-10 është 50 mikrogramë për metër kub.

Sipas numrit të ditëve në të cilat u tejkalua vlera e lejuar 24-orëshe e grimcave PM-10, në shkurt të këtij viti në stacionet matëse në Qendër dhe Karposh kishte një tepricë prej 22 ditësh në muaj, në Gazi Babë u tejkalime u regjistruan19 ditë, në Lisiçe madje në 23 nga 28 ditë të muajit u tejkaluan kufijtë maksimalë të ndotjes me grimca PM-10. Të dhënat për shkurt 2020 tregojnë se kishte 5 deri në 7 ditë më pak në të cilat përqendrimi mesatar ditor i grimcave PM-10 ishte tejkaluar në të gjitha stacionet matëse në Shkup.

Përveç rritjes së konsiderueshme të ndotjes së ajrit në Shkup shkurtin e kaluar edhe gjatë muajit të tretë sivjet në shumicën e stacioneve matëse në kryeqytet u mat ajri më i ndotur nga Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor në krahasim me Marsin 2020.

Kështu, brenda 16 ditësh të marsit 2021 në stacionin matës në Qendër dhe në 12 ditë nga muaji paraprak në lokacionin në Karposh, përqendrimi i grimcave PM 2.5 në ajër ishte mbi vlerën e lejuar prej 25 mikrogramë për metër kub.

Në stacionin matës në Qendër, përqendrimi mesatar ditor i grimcave PM 2.5 në mars 2021 ishte 27.05 mikrogramë për metër kub, ndërsa të njëjtin muaj të vitit të kaluar ishin matur 24.66 mikrogramë për metër kub.

stacionin matës në Karposh, në mars të këtij viti u regjistrua ulje e ndotjes së ajrit me grimca PM 2.5, kështu që përqendrimi mesatar ditor i grimcave PM 2.5 në mars 2021 ishte 22.48 mikrogramë për metër kub, ndërsa në të njëjtin muaj të vitit 2020 në ky vendndodhje ishin matur 26,60 mikrogramë për metër kub.

Në pjesën e grimcave PM-10 në ajër, në mars 2021, është vërejtur rritje minimale e ndotjes së ajrit në stacionin matës në Gazi Babë. Përqendrimi ditor i grimcave PM 10 në mars 2021 në këtë vend ishte 36,38 mikrogramë për metër kub, ndërsa të njëjtin muaj të vitit të kaluar në stacionin matës në Gazi Babë u matën 35,84 mikrogramë për metër kub.

Muaji mars

Sipas numrit të ditëve në të cilat u tejkalua vlera e lejuar 24-orëshe e grimcave PM-10, stacionet matëse në Gazi Babë tejkaluan përqendrimet e lejuara në 9 ditë, krahasuar me vitin e kaluar kur u mat në 6 ditë në mars. Në stacionin matës në Qendër u matën këtë vit dhe vitin e kaluar në mars në 8 ditë u tejkaluan kufijtë mesatarë ditorë prej mbi 50 mikrogramë për metër kub të grimcave PM-10, ndërsa në stacionet matëse në Lisiçe dhe Karposh kishte një ulje të ndotjes. Këtë vit në mars vlera kufitare e PM-10 në Lisiçe u tejkalua 13 ditë, dhe vitin e kaluar 18 ditë gjatë muajit. Në Karposh, mbi 50 mikrogramë për metër kub të grimcave PM-10 në mars 2021 u matën gjatë 9 ditëve, dhe vitin e kaluar mbi 10 ditë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button