fbpx

“Të drejtë dhe profesional” e botuan përmbledhjen me të dhëna për pronën “e harruar” shtetërore

Shoqata “Të drejtë dhe profesional” nga Shkupi, e regjistruar për mbrojtjen e të drejtave të pronës shtetërore, përfundoi projektin e parë madhor kushtuar regjistrimit të pasurive të patundshme shtetërore, i cili u realizua gjatë gjashtë muajve të kaluar, me mbështetjen financiare të Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtare (QMBN) në kuadër të Programit Civica Mobilitas të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim të Zbatuar nga NIRAS nga Danimarka, QMBN dhe FCG Suedi.

Produkti përfundimtar i këtij projekti ishte botimi i shtypur dhe elektronik me titull “Praktikum me informacion të dobishëm mbi regjistrat e pasurive të patundshme shtetërore”. Publikimi është tregjuhësh në maqedonisht, shqip dhe anglisht, në një tirazh prej 300 kopjesh dhe përmban të dhëna mbi pasuritë e paluajtshme të ministrive, organeve brenda ministrive, inspektorateve shtetërore dhe shoqërive anonime shtetërore.

Publikimi përfshin gjithashtu përvoja krahasuese nga Serbia dhe Kroacia, ku funksionojnë organe të veçanta shtetërore për regjistrimin dhe mbrojtjen e pronës shtetërore.

“Hulumtimi i bërë brenda projektit zbuloi të gjitha anomalitë dhe boshllëqet ligjore të pranishme në këtë fushë. U bë e qartë se përveç Administratës Doganore, e cila mund të mburret me regjistra të duhur dhe të mbajtur ligjërisht për 243 objektet e saj, asnjë organ tjetër shtetëror nuk mund të mburret me mbajtjen e regjistrave të plotë në një mënyrë dhe në një procedurë të përcaktuar në mënyrë rigoroze nga Ligji për Përdorimin dhe Shkatërrimin e sendeve në pronësi të shtetit dhe me sendet në pronësi të komunës”, thonë nga “TË DREJTË DHE PROFESIONAL”.

Ata thonë se pamja e përbashkët për të gjitha ministritë është situata e paqartë faktike me pasuritë e paluajtshme shtetërore dhe niveli i ulët i interesit të autoriteteve për ato prona që do të maten, shfaqen dhe regjistrohen në regjistrat kadastral.

“E gjithë baza e të dhënave e mbledhur do t’i jepet shtetit në mënyrë që të përdoret në mënyrën më racionale dhe në mënyrë që asnjë objekt shtetëror të mos mbetet i paregjistruar dhe jashtë regjistrave”, shtojnë nga organizata.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button