fbpx

Në UKIM dhe UKLO Shkeljet e të drejtave të studentëve raportohen, universitetet e tjera nuk kanë ombudsmenë

Profesorë të cilët nuk janë në dispozicion, caktim i provimeve jo në kohë, afate të shkurtuara për sesione të provimeve dhe procese të ngathëta të lëshimit të dokumenteve nga shërbimet e studentëve – këto janë problemet që studentët i kanë raportuar tek ombudsmenët e studentëve në disa nga universitetet shtetërore në Maqedoni, njofton Meta.mk, transmeton Portalb.mk.

Sipas Ligjit për Arsimin e Lartë, për të mbrojtur të drejtat e studentëve, në secilin universitet ombudsman i studentëve. Ai vepron në nivel të universitetit dhe kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të studentëve kur ato shkelen nga organet ose anëtarët e komunitetit akademik të universitetit.

Por, deri më tani ka ombudsmenë të studentëve kas në vetëm dy nga pesë universitetet shtetërore – në UKIM në Shkup dhe në UKLO në Manastir.

Pavarësisht nga detyrimi sipas Ligjit, ombudsmenët e studentëve nuk janë zgjedhur ende në universitete të tjera. Në Universitetin “Goce Delçev” në Shtip, nuk ka ombudsman të studentëve, por ata thonë se pas formimit të Parlamentit të ri të universitetit, në kohën më të shkurtër të mundshme do të shpallet konkursi për zgjedhjen e ombudsmanit.

Nga Universiteti i shkencave dhe teknologjive të informacionit “St. Apostulli Pal ”në Ohër thanë se ata nuk kanë pasur një student ombudsman deri më tani dhe nuk ka pasur njoftim për zgjedhjen e tij.

Ndërsa për Universitetin shtetëror në Tetovë nuk ka asnjë informacion në dispozicion të publikut për ekzistencën e ombudsmanit të studentëve, kurse Universiteti nuk iu përgjigj kërkesave të “Meta.mk” për informacion në lidhje me organizimin e studentëve atje.

Në dy universitetet ku ka, ombudsmenët e studentëve po luftojnë në mënyrë aktive për të promovuar këtë funksion “të ri” midis studentëve dhe për të fituar besimin e tyre për të filluar më në fund të trajtojnë ligjërisht shkeljet e të drejtave të studentëve.

Avokatja e studentëve në “St. Qirili dhe Metodi”, universiteti më i madh në vend, u zgjodh kah fundi i vitit të kaluar dhe ky rol i takoi Tea Micevskës.

Micevska thotë se ombudsmani i studentëve është organ që pas një kohe të gjatë është zgjedhur me ligj në Universitet dhe si mbrojtës i të drejtave të studentëve duhet të gëzojë besimin e tyre.

“Unë përpiqem që studentët të zhvillojnë ndjenjë të besimit dhe lirisë për të raportuar problemet për të siguruar atmosferë pozitive edhe për brezat e ardhshëm që ata të vazhdojnë me zgjedhjen dhe funksionimin e ombudsmanit të studentëve. Deri tani, ne si studentë nuk kishim organ legjitim të cilit mund t’i drejtoheshim për problemet tona dhe t’i zgjidhim ato, kështu që ky është fillimi i funksionimit të këtij organi në kuptimin e vërtetë të fjalës”, tha Micevska.

Ajo shton se dy muaj pas zgjedhjes së saj, ajo ka pranuar disa raportime të shkeljeve të të drejtave të studentëve dhe shumica e tyre kishin të bënin me mos dispozicionin dhe pasivitetin e profesorëve rreth ligjëratave dhe sesioneve të provimeve.

“Meta.mk” edhe më parë ka shkruar për problemin e profesorëve të cilët nuk janë në dispozicion, me të cilët përballen studentët e universitetit.

“Problemet janë nga mos dispozicioni i profesorëve të cilët nuk i përgjigjen postave elektronike të dërguara, deri në shkelje më të rënda siç janë shkurtimi i sesionit të provimeve, caktimi jo në kohë të provimeve ose mos lënie e hapësirës së mjaftueshme ndërmjet dy provimeve të planifikuara në të njëjtën lëndë. Përshtypja e përgjithshme është se në pothuajse të gjitha fakultetet studentët janë të pakënaqur me procesin e ngadaltë të lëshimit të ndonjë dokumenti nga fakultetet. E gjithë kjo është baza për të vepruar në përputhje me Rregulloren për kushtet, kriteret, rregullat dhe procedurën për regjistrim dhe studim”, tha Micevska.

Tea Micevska
Tea Micevska, avokate e studentëve në Universitetin “Shën. Qirili dhe Metodi”/ foto: arkivi personal

Shkelja e të drejtave të studentëve nga profesorët raportohet edhe në Universitetin “St. Klimenti i Ohrit”në Manastir, i cili është gjithashtu universiteti i parë në vend që zgjodhi Ombudsman të studentëve. Bartësi i kësaj pozite, Bojan Petrovski, shpjegon se gjatë mandatit të tij që është gati një vit, ai ka reagoi tek organet e  Universitetit për disa raportime.

“Studentët raportojnë një sërë shkeljesh të të drejtave, megjithëse nuk janë të shumta. Në Raportin vjetor të Ombudsmanit të studentëve mund të shihen të gjitha procedurat e kryera nga Ombudsman i studentëve në UKLO, pas raportimeve paraprake nga studentët. Si shembull, mund të përmend një rast në të cilin një studenti nuk iu kishte lejuar të kontrollojë provimin, megjithëse kjo është një e drejtë e garantuar nga Statuti i UKLO. Shembull tjetër nga praktika është mos lejimi i një studenti për hyrë në provim edhe pse ai e kishte regjistruar me rregull”, tha Petrovski.

Sidoqoftë, numri i vogël i raporteve për shkelje të të drejtave të studentëve tregon njohuri të pamjaftueshme dhe mungesë interesi nga studentët për të mbrojtur të drejtat e tyre. Petrovski beson se studentët nuk janë të vetëdijshëm dhe as nuk inkurajohen të reagojnë me kohë kur disa prej të drejtave të tyre shkelen.

“Do të bëj një paralele me vetëdijen e qytetarëve të Maqedonisë në përgjithësi. Mendoj se qytetarët ose nuk reagojnë si duhet, ose nuk reagojnë aspak ndaj problemeve shumë të mëdha me të cilat përballemi në jetën e përditshme. Sikur heshtja e problemeve të mëdha është ngulitur thellë në kulturën tonë politike. Unë do të thosha që përgjithësisht e njëjta gjë ndodh në arsimin e lartë. Mendoj se studentët shpesh nuk janë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre, por edhe nëse janë, ata nuk e marrin guximin për të reaguar kur shkelin të drejtat e tyre. Prandaj, përpiqem të promovoj institucionin e Ombudsmanit të studentëve, të inkurajoj studentët dhe të kontribuoj në respektimin e të drejtave të studentëve, të garantuara nga aspektet përkatëse ligjore “, tha Petrovski.

Micevska është e prerë që studentët duhet të luftojnë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të tyre, kurse kjo mund të arrihet përmes bashkëpunimit të përbashkët midis studentëve, por edhe me organet e fakulteteve.

“Unë inkurajoj studentët që mendojnë se disa nga të drejtat e tyre janë kërcënuar ose shkelur të më kontaktojnë në mënyrë që të mund të shqyrtojmë se cili është problemi.” Konfidencialiteti është një nga parimet themelore, që unë jam i detyruar ta respektoj dhe për këtë nuk ka rrezik të zbulojë identitetin e tyre. Fokusi vendoset në mangësitë e mundshme brenda Universitetit dhe veprimi me qëllim të eliminimit të tyre,” thotë Micevska.

Vetë universitetet, sipas ligjit dhe statuteve të tyre, kanë detyrimin të bashkëpunojnë me ombudsmenët e studentëve. Petrevski thotë se është i kënaqur me përgjegjësinë e organeve të UKLO, por jo me Ministrinë e arsimit dhe shkencës, prej ku, përkundër presionit të publikut dhe kontakteve të drejtpërdrejta, nuk ka pranuar përgjigje për kërkesat e tij në lidhje me hapjen e konvikteve studentore për një pjesë të studentëve vitin e kaluar.

“Mbështetja nga Rektorati i UKLO është e madhe, Rektorati është gjithmonë këtu për të më dalë në ndihmë për çdo gjë e gjithashtu kam mbështetje dhe bashkëpunim të shkëlqyeshëm me njësitë e UKLO, të cilat veprojnë në përputhje me udhëzimet e mia. Sidoqoftë, unë nuk jam i kënaqur me bashkëpunimin me Ministrinë e arsimit dhe shkencës, e cila në një rast vitin e kaluar nuk gjeti mënyrë për t’iu përgjigjur kërkesave të mia, megjithëse u bëra thirrje publike dhe kontaktova personat udhëheqës të atëhershëm të Ministrisë së arsimit dhe shkencës me e-mail, por askush nga personat përgjegjës nuk u përgjigj, as a nuk u veprua sipas kërkesave të mia”, thotë Petrovski.

Bojan Petrovski, ombudsman i studentëve në Universitetin “Shën Kliment i Ohrit”/ foto: arkivi personal

Ai gjithashtu u bën thirrje studentëve të mos heshtin dhe ta kontaktojnë atë ose zëvendës ombudsmenët e fakulteteve për konsultim ose për raportim të shkeljes së të drejtave të tyre.

“Heshtja e shkeljeve të të drejtave të studentëve nuk i eliminon ato shkelje, prandaj, të gjithë studentët duhet, përmes ombudsmenëve, të reagojnë nëse përballen me padrejtësi gjatë studimeve të tyre. Vetëm bashkërisht, me forca të bashkuara, do të jemi në gjendje të mposhtim padrejtësitë dhe ta bëjmë sistemin tonë arsimor më të mirë,” është i prerë Petrovski.

Ngacmimi seksual në universitete gjithashtu duhet të raportohet tek ombudsmenët e studentëve.

Studentet e UKIM të cilat përballen me ngacmime seksuale ose shkelje të tjera të të drejtave të tyre mund ta raportojnë atë në adresën e postës elektronike të ombudsmanit të studentëve Tea Micevska: pravobranitel.ukim@gmail.com.

Studentët e UKLO-s mund t’i raportojnë rastet ombudsmanit të studentëve Bojan Petrovski përmes postës elektronike: studentki.pravobranitel@uklo.edu.mk  ose numrit të telefonit 075 267 837

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button