fbpx

Komiteti i Helsinkit: Avokati i Popullit verifikoi diskriminim në baza gjinore në MPB

Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në shtator 2020, paraqiti ankesë tek Avokati i Popullit për diskriminim në bazë gjinore kundër një zyrtareje të policisë e punësuar në Njësinë për detyra të posaçme të Ministrisë së Brendshme. Gjegjësisht, zyrtarja e policisë, e punësuar në Ministri në vitin 2013, përballet me diskriminim në vendin e punës për shkak të pamundësisë për të përparuar në karrierën e saj ose për t’u trajnuar profesionalisht në punë, njofton Portalb.mk.

“Zyrtarja e policisë, gjatë pushimit të lehonisë, ishte urdhëruar verbalisht të punojë në zyrë. Pas përfundimit të pushimit, ajo u la qëllimisht të vazhdojë punën edhe më tej në zyrë si zyrtare administrative, pa marrë parasysh kërkesën e saj për t’u kthyer në Njësinë për punë speciale, të vazhdojë ndërtimin e karrierës së saj dhe të marrë pjesë në trajnimet e planifikuara. Arsyetimi i Ministrisë së Brendshme është se është bërë për mbrojtjen e saj si grua dhe nënë”, thonë në njoftimin e Komitetit të Helsinkit.

Për shkak të këtyre rrethanave, policja i kishte paraqitur shefit dy kërkesa për mbrojtje nga ngacmimet në punë, njëra më 26 gusht 2020 dhe tjetra më 10 shtator 2020. Asnjërës kërkesë të punonjëses nuk i është përgjigjur, ndërsa shpjegimi i Ministrisë ishte se duke marrë parasysh që punonjësit nuk iu përgjigjën brenda afatit ligjor prej tetë ditësh, ajo mund të kishte filluar procedurë gjyqësore për mbrojtje nga ngacmimet në punë.

“Në ndërkohë, në shtator të vitit 2020, zyrtarja policore mori vendim të ri me të cilin ajo u rivendos në pozitë edhe më të ulët – police në Repartin për sigurimin e objekteve me rëndësi të veçantë. Ministria nuk jep ndonjë shpjegim pse e caktuan përsëri nëpunësin, gjegjësisht deklarojnë se ishte e nevojshme për Ministrinë. Prandaj, pretendimet se ishte degraduar dhe diskriminuar për shkak të zhvendosjes konsiderohen të pabazuara, pasi ishte akt individual, për të cilin nëpunësja aktualisht po zhvillonte procedurat gjyqësore”, thuhet tutje në reagimine Komitetit të Helsinkit.

Ndërkohë, siç informojnë, konkluzioni i Avokatit të Popullit është që nga Ministria vetë ka konfirmuar që gratë gjatë pushimit të lehonisë nuk mund të promovohen sepse nuk kanë ndjekur trajnime dhe ushtrime të detyrueshme për oficerët e policisë. Kjo zgjidhje sistemike, thonë nga Komiteti i Helsinkit, i udhëzon gratë të përballen me pushimin në shërbimin e tyre në Ministri nëse vendosin të bëhen nëna dhe të mbeten shtatzënë, gjë që e bën pozicionin e tyre shumë më të pafavorshëm sesa pozicioni i burrave.

“Avokati i Popullit vlerëson se në rastin konkret punëdhënësi nuk ka kapacitet që të shohë situatën në të cilën i sjell gratë si nëna, gjë që i vendos ato në një nivel më të ulët se burrat, gjegjësisht i ndalon ato të përparojnë në karrierën e tyre ashtu si burrat. Avokati i Popullit vlerësoi se punëdhënësi në këtë mënyrë kreu një lloj diskriminimi më serioz të zgjatur për shkak të seksit dhe gjinisë, i cili vazhdon edhe sot, edhe përkundër rekomandimeve të tij për Ministrinë e Brendshme që t’i eliminojë të gjitha parregullsitë dhe mangësitë”.

Komiteti i Helsinkit mirëpriti vendimin e Avokatit të Popullit dhe i bëri thirrje Ministrisë së Brendshme të veprojë sa më shpejt që të jetë e mundur në lidhje me rekomandimet e dhëna nga Avokati i Popullit dhe t’i japë fund praktikës afatgjatë të trajtimit diskriminues të zyrtareve policore brenda Ministrisë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button