fbpx

RMV, prej sot fillon aplikimi i linjës kreditore pa kamatë Kovid 3 me komponent grant në vlerë 31 milion euro

Nga sot fillon realizimi i linjës kreditore pa kamatë Covid 3 me një përbërës granti përmes Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut. Thirrja publike është e hapur për dorëzimin e aplikacioneve për kredi nga sot deri më 30 dhjetor 2020 deri në ora 23:59. Pra, kërkesat paraqiten për gjithsej 15 ditë, informuan ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe Drejtori i Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut, Kire Naumov, njofton Portalb.mk.

Siç informoi Ministri Bekteshi, linja e tretë kreditore pa kamatë realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian përmes veprimtarisë EU-Resistance nga programi IPA në shumën totale deri në 30 milion euro dhe me mbështetje buxhetore nga Ministria e Ekonomisë në vlerë prej 1 milion euro.

“Linja e kreditit i referohet kompanive mikro dhe të vogla, pronarëve apo tregtarë të pavarur dhe zejtarëve veprimtaritë e të cilëve preken nga KOVID-19, dhe matet me një rënie të të ardhurave prej të paktën 20 përqind. Dhe në pjesën e komponentit të grantit, kjo linjë kredie u referohet kompanive të themeluara nga gratë, si dhe të rinjve dhe kompanive të orientuara drejt eksportit, po ashtu edhe kompanive që punojnë në projekte për ekonominë e gjelbër, digjitalizim dhe të ngjashme. Ky është një lajm shumë i rëndësishëm për kompanitë vendase sepse ne jemi vazhdimisht duke punuar për të përmirësuar konkurrencën e tyre dhe për të pushtuar tregje të reja. Së bashku me Bankën për Zhvillim, ne do të punojmë që kjo linjë kreditore të përdoret plotësisht duke qenë se që nga fillimi i aplikimit interesi është i madh, deklaroi ministri Bekteshi.

Ministri theksoi se qëllimi është të plotësohen nevojat e komunitetit të biznesit në këtë kohë krize, për të rritur likuiditetin e tyre dhe për të përdorur këtë periudhë për të pushtuar tregje të reja.

Drejtori i Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut, Kire Naumov informoi se nga sot në 15 ditët e ardhshme e e-mail adresa kreditiranjecovid3@mbdp.com.mk është e hapur për aplikim elektronik, dhe interesi nga kompanitë është i madh, gjë që shihet për nga numri i madh i email adresave elektronike të dërguara në Bankën për Zhvillim.

“Për shkak të kohës së nevojshme që kërkesat të mbërrijnë tek ne, mesazhet automatike të konfirmimit për mesazhin e marrë u vonuan për aplikuesit e kredisë. Kjo nga ana tjetër bëri që ata që dërguan dokumente por nuk morën një mesazh automatik të vazhdonin të përcillnin të njëjtën email shumë herë. Vëllimi i postave elektronike të dërguara në kreditiranjecovid3@mbdp.com.mk është të paktën tetë herë mbi interesin e treguar për linjën e kreditit Covid2. Mes aplikimeve për kredi, ka nga ato që vijnë nga subjekte që për fat të keq, nuk janë të  përfshirë në vijën e synuar të linjës së kredisë dhe nuk janë kompani mikro dhe të vogla, pronarë të pavarur ose zejtarë “, deklaroi drejtori Naumov.

Drejtori i Bankës për Zhvillim u bëri thirrje huamarrësve që tashmë kanë aplikuar të kontrollojnë nëse kanë një mesazh kthimi dhe nëse nuk kanë marrë, të kontrollojnë nëse i kanë bashkangjitur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm në e-mail sipas udhëzimeve të publikuara në web faqen e Bankës për Zhvillim.

Pritet që gjatë ditës, dhe posaçërisht në ditët në vijim, fluksi i postave elektronike të ulet, gjë që do të bëjë më të shpejtë shkëmbimin e postave elektronike në bankë dhe tek aplikantët e kredisë.

Siç informuan Ministri Bekteshi dhe Drejtori Naumov, kreditë do të jenë pa kamatë, me një periudhë ripagimi 3-vjeçare dhe do të përfshihet grej periudhë deri në 6 muaj, dhe mund të përdoren për të blerë kapital fiks dhe qarkullues për shkak të financimit të pandërprerë të aktiviteteve aktuale dhe nevojës për kapitali të subjekteve.

Sipas kushteve të kësaj linje kreditore Covid 3, shuma minimale e huasë për të cilën mund të paraqitet një kërkesë është 3,000 euro, dhe shuma maksimale është 5,000 euro për një tregtar të vetëm dhe zejtar; dhe 15,000 euro për mikro dhe kompanitë e vogla tregtare (DOO, DOOEL, etj.).

Ajo që e bën linjën e tretë të kredisë pa kamatë të ndryshme është përbërësi i grantit prej 30% që marrësit e kredisë Covid3 mund të marrin.

Komponenti i grantit i referohet katër kategorive të subjekteve, si më poshtë:

  • Kategoria e parë e subjekteve janë ato që udhëheqen nga një grua, ose kanë një grua ose gra në strukturën e pronësisë me një pjesëmarrje të paktën 50%.
  •  Kategoria e dytë e subjekteve janë ato që menaxhohen nga të rinjtë deri në 29 vjet sipas përcaktimit evropian të të rinjve, ose kanë të rinjtë në strukturën e pronësisë së paku 50%.
  • Kategoria e tretë e subjekteve janë kompanitë e eksportit, ku pjesëmarrja e të ardhurave të huaja në të ardhurat totale është të paktën 50%.
  • Kategoria e katërt është më e gjera, dhe i referohet subjekteve që zbatojnë aktivitete, pra projekte në fushën e ekonomisë së gjelbër, modernizimit dhe digjitalizimit të proceseve të biznesit duke blerë pajisje ose duke prezantuar një mënyrë të re të shitjes, si dhe inovacionin në drejtim të prezantimit të ri produktet dhe shërbimet e reja.

Të drejtën për grant mund ta përdorin përdoruesit e kredive të Kovid3 pas ripagimit të 50% të shumës së kredisë, duke paraqitur një kërkesë për grant në Bankën për Zhvillim.

Me përbërësin e grantit, duke dhënë një stimul shtesë për të shlyer vetëm 70% të shumës së kredisë, ne po përpiqemi së bashku me Bashkimin Evropian të dërgojmë një mesazh pozitiv për të përmirësuar ekuilibrin gjinor të mikro, bizneseve të vogla dhe zejtarëve.

Përpunimi i aplikacioneve për kredi do të fillojë pas përfundimit të thirrjes publike.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button