fbpx

RMV, për vlerësim onlajn të nxënësve, mësimdhënësit përdorin debate, krijim të videove, prezantime dhe kuize

Ka kaluar një muaj e gjysmë nga fillimi i vitit shkollor, kurse sot nxënësit duhet të marrin notat e para. Këtë herë, mësimdhënësit dhe profesorët kishin ma pak kohë për të vlerësuar nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme se vitet e mëparshme kur viti shkollor fillonte më 1 shtator. Stafi mësimdhënës thotë se kjo ka ndikuar në punë dhe ata bien dakord që ka një dallim në vlerësimin përmes onlajn qasjes, si dhe që notat e para mund të mos jenë më realet, por që notat e ardhshme gjatë vitit do të pasqyrojnë në mënyrë më të besueshme njohuritë e nxënësve, raporton Meta, përcjell Portalb.mk.

Mësimdhënësja e shkencave kompjuterike, Georgina Dimova nga Shkolla Fillore “Strasho Pinxhur” në Negotinë, në një prononcim për Meta.mk thotë se ajo përpiqet të përfshijë në mënyrë aktive sa më shumë nxënës duke bërë pyetje gjatë orëve të mësimit, si dhe duke i kujtuar ata për përmbajtjet e kaluara, të gjitha këto me qëllim të përcaktojë se sa kanë mësuar nxënësit, a e kuptojnë materien, por edhe për t’i mbajtur ata aktivë dhe të përqendruar në mësimin që ajo e ligjëron.

“Unë rregullisht postoj mësime në platformë. Ato janë një aktivitet i veçantë dhe shumë interesant në platformën kombëtare të cilat janë një kombinim i multimedias, tekstit dhe kuizave të shkurtër. Ashtu si ligjërim i drejtpërdrejtë. Filloj me një mësim me video që e regjistroj më parë dhe u tregoj fëmijëve gjithçka që duhet ta mësojnë. Kjo pasohet nga një shpjegim tekstual me fotografi dhe një shënim për atë që duhet të mësohet. Pasojnë pyetje të shkurtra për të parë se çfarë kanë mësuar nxënësit. Dhe të gjitha të paketuara në një paketë. Është aktivitet që më lejon të përcjelli nxënësit. Gjegjësisht, për secilën orë mësimi marr një raport në të cilin shoh se cili nxënës e ka hapur mësimin, e lexoi atë, iu përgjigj pyetjeve, si u përgjigj. A e ka shikuar ai videon, sa minuta ia kushtuar mësimit, sepse 3 minuta e 15 minuta nuk janë njësoj. Në fund, unë jap pikë sipas veprimtarisë së nxënësit. Kjo më ndihmon shumë në formimin e notës. Sigurisht që ka probleme dhe ndonjëherë platforma nuk funksionon shumë mirë, por kapërcehet”, shpjegon mësimdhënësja Dimova.

Përveç kësaj, ajo i kushton vëmendje edhe përgatitjes së kuizeve. Sipas Dimovës, ajo bën 10 kuize të ndryshme për një klasë që ua jep nxënësve të ndryshëm në mënyrë që të zvogëlojë sa më shumë përshkrimin, si dhe gjithashtu përzien vetë pyetjet dhe përcakton një afat kohor. Nëse vëren se ka pasur kopjim, ai i pyet ata nxënës me gojë.

Profesoresha e sociologjisë, Nadica T. Janeva nga SHMQSH “Georgi Dimitrov” beson se vlerësimi nuk mund dhe nuk duhet të kryhet nga një segment, por duhet të jetë përmbledhës dhe rezultat i disa kontrolleve. Edhe pse lënda e saj u mësohet nxënësve për herë të parë në vitin e dytë dhe ata nuk e njohin njëri-tjetrin, megjithatë procesi po zhvillohet.

“Unë kam dhënë detyrat e shtëpisë qysh në fillim, të cilat janë kreative dhe kanë një shenjë personale, kështu që nxënësit me të vërtetë u desh ta bënin vetë. Secila veprimtari e klasës regjistrohet dhe në fund të orës secili nxënës/e ka mundësinë të përgjigjet me gojë në 2-3 pyetje të shkurtra. Në fund, nxënësi vlerëson veten dhe më besoni, mbi 90% e notave na përputhen”, tha Janeva për Meta.mk.

Ajo thekson se duke pasur parasysh kohën e shkurtër, përgatitjet, sfidat me teknologjinë, presionin që ndiejnë të gjithë në arsim, periudha e vlerësimit i gjeti ato shpejt dhe kërkon shumë përpjekje.

Nuk është e njëjta gjë të vlerësoni njohuritë e një nxënësi/eje që qëndron para jush dhe dikujt që shihni të paqartë, me kufje, me dilemë nëse do të dëgjoni pa pengesa, dhe të ngjashme, thotë profesor Janeva.

Edhe profesoresha e gjuhës maqedonase, Snezana Stankova nga shkolla e mesme “Nikolla Karev” në Shkup, pajtohet se ndjehet dallim në vlerësim, kryesisht për shkak të pranisë dhe shprehjes së dhënë nga mësimdhënësit, por edhe e marrin nga fëmijët. Siç thekson ajo, zgjidhja është e thjeshtë – “nëse e vërtetoni dhe i tregoni nxënësit se nuk ka të bëjë me vlerësimin, por me njohuritë dhe nëse keni vepruar në mënyrë edukative para kësaj situate”.

“Lënda ime, gjuha dhe letërsia maqedonase lejon një gamë të gjerë të kontrollit të njohurive. Aktiviteti i klasës është më i rëndësishmi, ndërveprimi që “vret” bezdinë. Debat, krijimi i videove, prezantimeve, onlajn aktrim. Duhet ta kuptojmë se tani jemi në fushën e tyre dhe kjo mund të na lejojë t’i bëjmë liderë të orës, jo spektatorë pasivë. Nëse nxënësi nuk është i kënaqur me notën, në mënyrë demokratike, ne gjejmë një mënyrë për ta korrigjuar atë. Stimul, jo presion. Kreativitet, nxitje që orën tjetër të jetë më i përgatitur me një përgjigje më të mirë. E vetmja gjë që na “shkel” është koha e kufizuar. Por nxënësi duhet ta dijë që nëse nota është më e ulët tani, ne kemi një semestër, pastaj një tjetër, etj. Ka kohë për gjithçka. Vetëm duhet dëshirë dhe mendim pozitiv”, thotë Stankova.

Profesor Mirosllava Mikica Trujkanoviq, nga shkolla e mesme e artit “Llazar Liçenoski” në Shkup sqaron se në fillim të vitit shkollor prindërve dhe nxënësve u është theksuar rëndësia e pranisë fizike, por natyrisht kishte edhe hapësirë për zgjedhje, nëse dikush vendos dhe dëshiron të ndjekë mësimet nga distanca. Aktualisht në shkollën e mesme të artit, ka nxënës që ndjekin mësim profesional me prani fizike (në numër të madh) dhe mësim në distancë. Lidhur me vlerësimin, thotë se është i njëjtë për të gjithë nxënësit.

“Në baza javore, bëhet një analizë për secilën detyrë, dhe nota merret duke i kontrolluar të gjitha detyrat e shkollës dhe të shtëpisë për një periudhë të caktuar. Gjithmonë përpiqem të zbatoj kriteret e vlerësimit me të cilat nxënësit janë njohur. Shumë shpesh nxënësit vlerësojnë vetveten, ku unë përpiqem t’i mësoj të jenë autokritikë, realistë në vlerësimet e tyre për vlerat estetike dhe arritjet personale. Në të njëjtën kohë, në këtë periudhë të vështirë për të gjithë, i kushtoj vëmendje të veçantë gjendjes psiko-fizike të nxënësve dhe jam në dispozicion të secilit nxënës për ndonjë këshillë shtesë”, tha profesori Trujkanoviq.

Siç shton ajo në fund të vlerësimit, nxënësit i jepet mundësia të deklarojë nëse është i kënaqur me vlerësimin dhe i jepet hapësirë ​​për shpjegim, diskutim. Trujkanoviq thotë se gjithmonë ka mirëkuptim i arsyeve të justifikuara të një numri të madh të nxënësve nëse një pjesë e tërësisë mungon. Prandaj u jep atyre një shans të dytë dhe të tretë, me një qëllim, të njohin dhe zhvillojnë talentin e tyre, të njohin vlerat e vërteta estetike dhe njerëzore dhe të bëhen njerëz më të mirë në tërësi.

Realizimi i lëndëve profesionale bëhet me punë praktike, me një prani fizike ndërvepruese, ku secilit nxënës i kushtohet individualisht kohë për korrigjime dhe analiza të veprës artistike. Sinqerisht, sfida është shumë e madhe për ne mësimdhënësit, sepse për herë të parë jemi në një situatë ku nuk kemi zgjidhje dhe me vetëdije me qasjen tonë personale gjejmë mënyra për të transferuar aftësitë e vizatimit, që besoni është shumë e vështirë. Tërheqja e një linje në një vizatim, detyrë të caktuar, ka energjinë e vet, gjuhën e vet, estetikën e vet, masën e vet që nuk mund t’ia përcjell me gojë nxënësit në tërësi përmes një kompjuteri. Një mi i zakonshëm nuk mund të kapë një vizatim realist. Në një pjesë improvizojmë, por për fat të mirë në fund ende arrijmë të marrim rezultate të kënaqësisë reciproke”, shton profesoresha nga shkolla e mesme e artit në Shkup.

Duke pasur parasysh të gjitha pengesat dhe vështirësitë për shkak të situatës me pandeminë dhe onlajn mësimdhënies, profesorët thonë se ata përdorin të gjitha burimet që kanë në dispozicion, duke mos e harruar shëndetin mendor të nxënësve.

Këtë vit shkollor gjatë formimit të notave mësimdhënësit duhet të ndjekin udhëzimet e caktuara nga Byroja për zhvillim të arsimit. Në raste kur për arsye të ndryshme ndonjë nxënës nuk do të jetë në gjendje të formojë një notë onlajn, mësimdhënësi do të duhet të organizojë takime individuale.

Vetëm disa ditë më parë, Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska në një intervistë televizive tha se nuk ka asnjë arsye për të cilën pushimet duhet të fillojnë më herët dhe të shkurtohen mësimdhënia, sepse nuk ka rritje drastike të numrit të mësuesve dhe nxënësve pozitivë në shkolla. Në fund të muajit të kaluar, Carovska tha se modeli aktual i mësimdhënies duhet të mbetet deri në fund të vitit shkollor për shkak të situatës me kovid-19. Nga ana tjetër, Nga Unioni i nxënësve të shkollave të mesme thanë se tani për tani ata nuk do ta bojkotojnë onlajn mësimin, megjithëse më parë kishin edhe paralajmërime të tilla.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button