fbpx

RMV, më shumë të vdekur sesa të lindur në gjashtë rajone të vendit

Në gjashtë nga tetë rajone në vendin tonë, numri i vdekjeve tejkalon numrin e fëmijëve të lindur, si rezultat i strukturës së pafavorshme të moshës dhe pjellorisë së ulët,  tregojnë të dhënat nga botimi i ri “Rajonet në Republikën e Maqedonisë Veriore 2020” të Entit shtetëror për statistikë.

Më shumë të sapolindur sesa njerëz të vdekur ka vetëm në rajonin e Shkupit dhe Pollogut, transmeton Meta.mk.

Nga Enti shtetëror për statistikë theksojnë se treguesit demografikë në nivel rajonal tregojnë ndryshime që tregojnë shpërpjesëtime në shpërndarjen territoriale të popullsisë. Më i populluari është rajoni i Shkupit dhe më pak i populluar është rajoni i Vardarit.

“Dallimet janë të dukshme në strukturën e moshës së popullsisë. Pjesa më e madhe e popullsisë së re (0-14 vjeç) është në rajonin e Shkupit dhe më e ulëta në rajonin lindor. Pjesëmarrja e popullsisë së vjetër (65+) është më e larta në rajonin e Pellagonisë dhe më e ulëta në rajonin e Pollogut, ” thuhet në botim.

Përveç demografisë, ka edhe dallime të konsiderueshme ekonomike në rajone. Mesatarja më e lartë e pagës neto të paguar për punonjës për vitin 2019, krahasuar me mesataren e përgjithshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, u regjistrua në Rajonin e Shkupit (14.5 përqind), dhe mesatarja më e ulët e pagës neto të paguar për punonjës për vitin 2019, nga raporti i mesatares totale të vendit është regjistruar në Rajonin Verilindor (21.6%).

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button