fbpx

Qeveria e RMV-së në seancën e mbrëmshe emëroi drejtorët dhe zëvendës drejtorët

Në seancën e 14-të, Qeveria miratoi vendime për emërimin e drejtorëve, zëvendës drejtorëve dhe anëtarët e bordeve të drejtorive të disa ndërmarrjeve publike dhe shoqërive aksionare në pronësi të Qeverisë. Ndërsa për postet vakante Qeveria e Maqedonisë do të hap konkurs publik, njofton Portalb.mk.

“Këto vendime u paraprinë  diskutimeve për identifikimin dhe pranimin e propozimeve të duhura të kuadrove që do të përmbushin kriteret dhe detyrimet që dalin nga programi i miratuar i Qeverisë, dhe të cilat janë kryesisht profesional dhe kompetent në fushat për të cilat janë emëruar. Bëhet fjalë për një pjesë të emëruarish, për pozitat në të cilat drejtorët e mëparshëm dhanë dorëheqjen, ndërsa për një pjesë ndërmarrjet publike dhe agjencitë shtetërore nuk janë emëruar për shkak të faktit se drejtorët aktual kanë një mandat i cili është akoma në rrjedhë”, thuhet në njoftimin e Qeveris.

Sipas këtij shpjegimi, Qeveria konsideron se mandati i drejtorit të Agjencisë së Filmit Gorjan Tozija ka përfunduar dhe ka vendosur të mos e zgjasë atë, por të  shpall njoftim publik për emërimin e një drejtori të ri të Agjencisë së Filmit.

Me zgjedhjen e anëtarëve të Bordit drejtues  të Ndërmarrjes Publike për menaxhimin e objekteve sportive, Qeveria përfundoi t’u rekomandojë anëtarëve të fillojnë një procedurë për shkarkimin e drejtorit aktual Shpend Hajredini, për shkak të indikacioneve të shkeljeve serioze të disa dispozitave të Kodit të Etikës për anëtarët e Qeverisë. dhe bartësit e funksioneve publike të emëruar nga Qeveria, si dhe për shkak të procedurave që tregojnë tejkalimin e kompetencave të parashikuara nga Ligji për Ndërmarrjet Publike.

Për anëtarët e Këshillit për bashkëpunim dhe zhvillim të sektorit civil, me propozim të organizatave të regjistruara në përputhje me Ligjin për shoqatat dhe fondacionet, Qeveria caktoi Natasha Boshkova për fushën “Mbrojtja e personave të margjinalizuar” nga Koalicioni Të drejtat seksuale dhe të shëndetit të komuniteteve të Margjinalizuara Margini Shkup. dhe Snezhana Tërpevska për fushën e “Medias dhe Shoqërisë së Informacionit” nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë Shkup.

Nga detyra e zëvendës drejtorit të Agjencisë për investime të huaja dhe nxitjen e eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, u shkarkua Arben Villa, ndërsa u emërua Dejan Pavleski (inxhinier i diplomuar në inxhinieri elektrike).

Qeveria pranoi dorëheqjen e Biljana Jovanovskës dhe e shkarkoi atë nga pozita e drejtorit të Agjencisë së punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut  dhe caktoi Abdush Demirin, ekonomist i diplomuar.

Emërime dhe shkarkime tjera të Qeverisë janë: Remzi Abdullahi është shkarkuar nga detyre e zëvendës drejtorit në Drejtorinë për të Ardhura Publike, ndërsa në vend të tij ushtrues detyre zëvendës drejtor është emëruar Abdulselam Selami. Kurse Ramzi Abdullahi, është emëruar ushtrues detyre zëvendës drejtor i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural. Nga detyra e zëvendës drejtorit në Agjencinë për Rini dhe Sport është shkarkuar Izmit Nura, ndërsa në vend të tij u emëruar Avni Rustemi. Kurse Izmit Nura u caktua zëvendës drejtor i Agjencisë së Emigracionit. Hisen Xhemaili është emëruar drejtor për Ambient Jetësorë, kurse Kaltrina Beqiri është emëruar drejtore në Agjencinë për kualitet dhe akreditim të objekteve shëndetësore.

Për vendet e zbrazura, Qeveria do të shpallë konkurs publik.

Tags

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close